Czy dobrze rozliczamy aukcje WOŚP?
5 (2)

14.03.2024

Aukcje WOŚP w tym roku już za nami. Przedsiębiorcy mogą jednak nadal głowić się nad tym, jak prawidłowo rozliczyć przekazane darowizny.

Darowizna pieniężna a VAT

Co do zasady darowizna pieniężna na rzecz WOŚP nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie jest to bowiem dostawa towaru, czy też świadczenie usług, które zgodnie z ustawą o VAT podlegają opodatkowaniu.

Darowanie usługi – są wątpliwości

Dajmy na to, że Przedsiębiorca wystawił na aukcji WOŚP usługę – pomalowanie wybranego przez zwycięzcę aukcji pomieszczenia. Istnieją wątpliwości, czy będzie stanowić to dla niego odpłatne, czy nieodpłatne świadczenie usług? A czy to ewentualne nieodpłatne świadczenie podlegać będzie opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź zależy tu głównie od regulaminu, który powinien określać model biznesowy aukcji. Istotne jest ustalenie z jakim modelem transakcji mamy do czynienia:

  1. Przedsiębiorca sprzedaje usługę na rzecz zwycięzcy licytacji, a uzyskaną kwotę przekazuje do WOŚP;
  2. Sprzedający nieodpłatnie świadczy usługę na rzecz zwycięzcy licytacji, a zwycięzca przekazuje darowiznę na WOŚP.

W świetle regulaminu 32. FINAŁU WOŚP (https://www.aukcje.wosp.org.pl/regulamin.pdf) wydaje się, że prawidłowe jest podejście A – Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz zwycięzcy licytacji, za co otrzymuje wynagrodzenie, którego jednak zrzeka się na rzecz WOŚP.

W takim przypadku przedsiębiorca musi wystawić fakturę na wylicytowaną kwotę, zastosować właściwą stawkę VAT i rozliczyć podatek VAT należny. Jest on zatem kosztem dla przedsiębiorcy, podobnie jak podatek dochodowy od tej sprzedaży.

Znane jest nam jednak także stanowisko organów, że w opisywanej sytuacji przedsiębiorca dokonuje nieodpłatnego świadczenia usług, bowiem nie otrzymuje on za nie zapłaty. W takim przypadku można jednak uznać, że takie nieodpłatne świadczenie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą więc nie podlega opodatkowaniu VAT (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Gdyby jednak uznać, że wystawiona na aukcji usługa nie ma związku z prowadzoną działalnością konieczne byłoby opodatkowanie VAT transakcji. A co stanowi w takim przypadku podstawę opodatkowania? Wydaje się, że najzasadniej przyjąć wylicytowaną kwotę.

Towar na aukcji WOŚP

W naszej ocenie – tak samo jak w przypadku usługi – wystawienie towaru na aukcji WOŚP stanowi sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT. Tu jednakże również mogą istnieć wątpliwości czy przekazanie na cele aukcji ma charakter odpłatny, czy też nie.

Nawet jeżeli przekazanie towaru miałoby charakter nieodpłatny, to darowizna podlega VAT jeśli przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu towaru Przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Podstawą opodatkowania jest w takim przypadku cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów.

Odliczenie od CIT

Nie ma wątpliwości co do możliwości odliczenia darowizny pieniężnej od podstawy opodatkowania (WOŚP ma status OPP).

Co jednak w przypadku wystawienia na aukcji towaru bądź usługi?

W odniesieniu do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z regulaminem WOŚP: „Sprzedający staje się darczyńcą w momencie zakończenia procesu płatności przez zwycięzcę Oferty Charytatywnej. Kupujący staje się darczyńcą dokonując dobrowolnej wpłaty „cegiełki na koszyku” lub dokonując wpłaty do Wirtualnej Puszki Allegro lub zwiększając kwotę wpłaty przy wylicytowanej aukcji na Cel Akcji.”

Z powyższego wynika, że to Przedsiębiorca (Sprzedający) jest Darczyńcą. To on w naszej ocenie ma prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania CIT.

Zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy o CIT odliczenie darowizn na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (np. WOŚP) stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Naszym zdaniem Przedsiębiorca sprzedający na aukcji przedmiot bądź usługę dokonuje na rzecz WOŚP darowizny pieniężnej w wysokości wylicytowanej kwoty, wpłaconej na konto WOŚP przez zwycięzcę (w imieniu Przedsiębiorcy). Mogą istnieć jednakże wątpliwości co do tego, czy w przypadku darowania towaru czy też usługi nie dokonuje on darowizny innej niż pieniężna.

Ww. przepis ustawy o CIT nie precyzuje, aby to podmiot chcący dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania miał być wskazany na dowodzie wpłaty na rachunek płatniczy. W naszej ocenie Przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia darowizny nawet jeżeli to nie on dokonuje wpłaty na rachunek WOŚP. Warto jednak, aby Darczyńca posiadał dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny, np. potwierdzenie transakcji przez WOŚP – zgodnie z ww. regulaminem: „Organizacja Charytatywna, na wniosek Darczyńcy, zobowiązuje się do wystawienia potwierdzenia Transakcji na rzecz Celu Akcji. Wniosek należy złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się Akcja”.

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0