IP BOX dla informatyków – Alert podatkowy 12/2019
0 (0)

28.11.2019

Programiści prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z 5% PIT w ramach IP Box. Rośnie zainteresowanie tym preferencyjnym opodatkowaniem. Potwierdzają to wydawane interpretacje indywidualne. Szczegóły tutaj.

IP Box – 5% zamiast 19% PIT

Od początku 2019 r. obowiązują przepisy umożliwiające opodatkowanie dochodu uzyskiwanego z wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnej (intelectual property – IP) według preferencyjnej stawki 5% (zamiast standardowej stawki 19%). Dotyczy to m.in. autorskich praw do programu komputerowego. Programiści tworzący w ramach działalności gospodarczej programy komputerowe mogą skorzystać z tej preferencji.

Konieczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Preferencyjne zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów z tzw. kwalifikowanych IP, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest zatem warunkiem zastosowania stawki 5% PIT. Działalność programistów może być w większości przypadków uznana za działalność badawczo-rozwojową. Jest to bowiem działalność o charakterze twórczym, podejmowana w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dochody z kwalifikowanych IP

Preferencyjna stawka 5% dotyczy m.in. dochodów ze sprzedaży IP (np. programu komputerowego). Ważne jest zatem, aby umowa o współpracy programisty z danym podmiotem właściwie regulowała przejście/sprzedaż praw autorskich do tworzonego oprogramowania. Konieczne jest też ustalenie / wyodrębnienie jaka część wynagrodzenia programisty przysługuje za sprzedaż oprogramowania.

Ważne też jest ustalenie kosztów, które związane są bezpośrednio z wytworzeniem danego IP (np. programu komputerowego). Konieczne jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej.

Wskaźnik NEXUS

Dochód, do którego będzie stosowana stawka 5% wyliczany jest przy zastosowaniu specjalnego wskaźnika (tzw. wskaźnik NEXUS). Wskaźnik zależy od tego czy prace badawcze prowadzimy sami, czy nabywamy ich wyniki. W przypadku programistów, którzy nie nabywają wyników prac badawczo-rozwojowych od innych podmiotów wskaźnik NEXUS powinien wynosić 1. Jeżeli jednak nie poniesiono żadnych kosztów bezpośrednio związanych z danym IP, to wskaźnik wyniesie 0, wykluczając możliwość skorzystania z preferencji. Wysokość dochodu podlegającego 5% PIT ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika NEXUS.

Przykład

 • przychody uzyskane w roku z usług programistycznych: 180 000 PLN, w tym:
  • 100 000 PLN ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych
  • 80 000 PLN za pozostałe usługi
 • koszty ponoszone w roku podatkowym 80 000 PLN, w tym:
  • 30 000 koszty związane bezpośrednio z wytworzeniem IP (np. sprzęt komputerowy)
  • 50 000 pozostałe koszty (np. leasing samochodu)
 • wskaźnik NEXUS = 1
 • dochód kwalifikowany: 100 000 x 1 = 100 000 PLN
 • podatek wg stawki 5%: (100 000 – 30 000) x 5% = 3 500 PLN
 • dochód pozostały: 80 000 PLN
 • podatek wg stawki 19%: (80 000 – 50 000) x 19% = 5 700 PLN
 • podatek łącznie: 9 200 PLN
 • podatek „standardowy” – 19% od całego dochodu: 100 000 x 19% = 19 000 PLN
 • oszczędność: 19 000 PLN – 9 200 PLN = 9 800 PLN

Potrzebna ewidencja

Podatnicy korzystający z IP Box są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej, w tym:

 • rejestru kwalifikowanych IP (tworzonych programów komputerowych),
 • ewidencji kosztów pozwalającej ustalić wskaźnik NEXUS odrębnie dla każdego IP,
 • ewidencji przychodów i kosztów w odniesieniu do każdego IP.

Jak się przygotować?

W celu bezpiecznego skorzystania z IP Box warto się dobrze przygotować, w tym:

 • upewnić się, że tworzymy kwalifikowane IP (np. program komputerowy) i że jest ono sprzedawane,
 • ustalić jakie przychody i koszty związane są ze sprzedawanym IP oraz ustalić wskaźnik NEXUS,
 • uzyskać indywidualną interpretację podatkową potwierdzającą możliwość skorzystania z IP Box w danym przypadku,
 • szczegółowo zaplanować ewidencję księgową wymaganą dla IP Box (wymaga to współdziałania programisty i księgowej),
 • przygotować się na kontrolę z urzędu skarbowego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktubiuro@abctax.com.pl .

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *