Jakie deklaracje należy złożyć do końca marca?
0 (0)

26.02.2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych formularzy podatkowych, które należy złożyć do końca marca 2020 r. (wersja pdf)

Formularz Podstawa prawna Kto musi złożyć? W jakiej formie? Kto podpisuje?
IFT-2R art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego – podmioty, które w danym roku podatkowym dokonały na rzecz nierezydentów wypłat z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT elektronicznie Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
MDR-3 art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej Podmioty, które dokonywały w danym okresie czynności będących elementem schematów podatkowych lub uzyskiwali wynikającą z niego korzyść podatkową elektronicznie Wszyscy Członkowie Zarządu
ORD-U* art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. Podmioty zawierające umowy  z nierezydentami, gdy: pomiędzy stronami umowy występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (m.in. 5%); suma należności lub zobowiązań wynikająca z umów przekracza 300 000 EUR;nierezydent posiada w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, a jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 EUR. elektronicznie lub papierowo Osoba wypełniająca/ pełnomocnik
CBC-P art.86 ustawy o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Podmioty wchodzące w skład grupy podmiotów, której wartość skonsolidowanych przychodów za 2018 rok przekroczyła: 3,25 mld PLN  w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w PLN lub 750 mln EUR w pozostałych przypadkach. elektronicznie pełnomocnik

Od początku 2020 r. CIT-TP/PIT-TP nie zwalania z obowiązku złożenia ORD-U za 2019 r., o czym pisaliśmy tutaj.

Zapraszamy do kontaktu – biuro@abctax.com.pl .

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *