Najważniejsze informacje o kasach rejestrujących
0 (0)

10.05.2019

W dniu 01.05.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie to m.in. nakłada na podatnika obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach tej ewidencji (obejmującą podstawowe zasady jej prowadzenia i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania). Należy tego dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez daną osobę oraz bez względu na sposób i formę powierzenia jej prowadzenia ewidencji.

Osoba prowadząca ewidencję ma obowiązek potwierdzić zapoznanie się z ww. informacją poprzez złożenie oświadczenia. Powinno to nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia przez nią ewidencji. Natomiast osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. przed 01.05.2019 r.) powinny złożyć to oświadczenie do 31.05.2019 r.

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *