Koniec stanu epidemii
4.3 (4)

16.05.2022

Od 16 maja przestaje w Polsce obowiązywać stan epidemii. Pozostaje natomiast utrzymany stan zagrożenia epidemicznego. Jakie są podatkowe konsekwencje zniesienia stanu epidemii w Polsce?

Poniżej wskazujemy wybrane rozwiązania podatkowe, które przestają obowiązywać w związku ze zniesieniem stanu epidemii:

Rozwiązanie Komentarz Termin obowiązywania rozwiązania
Odliczanie darowizn na cele związane z COVID-19 Od 1 czerwca 2022 r. wygaśnie prawo do odliczenia od dochodu w CIT i PIT określonych darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19.

 

do 31 maja 2022 r.
Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków Od 1 czerwca 2022 r. właściciele nieruchomości komercyjnych będą już płacić podatek od przychodów z budynków (podatek od nadwyżki przychodu przekraczającej 10 mln zł według stawki 0,035%).

 

do 31 maja 2022 r.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Od 1 czerwca 2022 r. wygaśnie prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

do 31 maja 2022 r.
Ulga na złe długi Nie dłużej niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, pod pewnymi warunkami (negatywne konsekwencje COVID-19 / spadek przychodów), możliwe jest wyłączenie konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (ulga na złe długi).

W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r. taka możliwość będzie obowiązywać jedynie do końca 2022 r..

do 31 grudnia 2022 r.
IP BOX i ulga B+R w zaliczkach dla przeciwdziałających COVID-19 W związku ze zniesieniem stanu epidemii wygaśnie prawo do stosowania ulgi IP Box oraz ulgi B+R na bieżąco, przy kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy dla podatników, którzy podejmowali prace zmierzające do przeciwdziałania COVID-19.

Zniesienie stanu epidemii spowoduje, że dla podatników CIT maj 2022 r. będzie ostatnim miesiącem, w którym będzie można skorzystać z opisanej preferencji.

Podatnicy PIT będą mogli skorzystać z tego rozwiązania do końca 2022 r.

podatnicy CIT – do 31 maja 2022 r.

 

podatnicy PIT – do 31 grudnia 2022 r.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania, które nadal będą obowiązywać w związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozwiązanie Komentarz Termin obowiązywania rozwiązania
Zawieszenie raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. krajowych) do Szefa KAS pozostaje zawieszony (terminy obowiązków nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu). do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19
Dłuższy termin na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy W związku z COVID-19 termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy uległ wydłużeniu z 7 do 14 dni.

Ponieważ stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy nadal będą wydłużone do 14 dni.

do końca okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
Posiadanie „starego” certyfikatu rezydencji Płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

W przypadku certyfikatu rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, nadal będzie istniała możliwość posługiwania się takim certyfikatem, o ile okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

do 2 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
Dłuższe terminy na wydanie interpretacji podatkowych W przypadku wniosków o interpretację złożonych po 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – termin do wydania interpretacji został przedłużony o 3 miesiące.

W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego (pomimo odwołania stanu epidemii) terminy na wydanie interpretacji podatkowych nadal będą wydłużone. 

do końca okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *