Minimalny podatek dochodowy odroczony
5 (2)

02.11.2022

 

1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu został wprowadzony minimalny podatek dochodowy od osób prawnych. Właśnie została opublikowana ustawa przesuwająca termin wejścia w życie nowej daniny. Co jeszcze zmieniło się w zakresie podatku minimalnego? Te informacje poniżej.

 

Podatek minimalny od 2024 roku

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zostało odroczone wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Podatek ten będzie należny dopiero za 2024 r., co oznacza, że podmioty z kalendarzowym rokiem podatkowym rozliczą go do końca marca 2025 r. Ustawa zmodyfikowała również regulacje dotyczące nowego podatku.

Podniesienie progu rentowności do 2%

Przed zmianą przepisów minimalny podatek dochodowy dotyczył spółek oraz PGK, które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły rentowność w wysokości nie większej niż 1%.

Nowe przepisy zwiększyły ww. próg rentowności do 2%.

Poszerzenie katalogu wyłączeń

Ustawodawca przewidział pewne wyłączenia. Dla przykładu, podatku minimalnego nie muszą płacić podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą czy też podatnicy wykazujący przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim.

Nowelizacja ustawy zakłada, że z obowiązku tego zwalnia się również m.in. małych podatników (przychody poniżej 2 mln euro), spółki komunalne, podmioty medyczne, podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz podmioty, których rentowność podatkowa w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wyniosła co najmniej 2%.

KUP przy kalkulacji rentowności

Przy obliczaniu rentowności, tj. udziału dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, nie uwzględnia się określonych kosztów. Dotychczas były to m.in. zaliczone do KUP, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, koszty wynikające z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych.

Aktualnie nie uwzględnia się również wydatków ponoszonych z tytułu opłat leasingowych, czy też np. wzrostu KUP z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego.

Nowe obliczanie podatku minimalnego

Po zmianie przepisów podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym stanowi suma:

  • 1,5% wartości przychodu z działalności operacyjnej (wcześniej 4%);
  • kosztów finansowania dłużnego ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych ponad 30% podatkowej EBIDTA;
  • oraz kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych w części w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają kwotę 3 mln PLN + 5% podatkowej EBITDA.

Ustawa uchyliła przepis wskazujący na konieczność wliczania do podstawy opodatkowania wartości odroczonego podatku dochodowego.

Ponadto, wprowadzono możliwość wyboru uproszczonego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym. Podstawa ta może stanowić kwotę odpowiadającą 3% wartości przychodów z działalności operacyjnej.

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10%.

Podatek minimalny a podatek CIT

Minimalny podatek dochodowy należy zapłacić w terminie tożsamym do terminu regulowania podatku CIT. Nie istnieje tu obowiązek wpłacania zaliczek na minimalny podatek dochodowy.

Konieczność zapłaty podatku minimalnego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia podatku CIT. Nie należy się jednak obawiać kumulacji obciążeń z tytułu obu danin. W rozliczeniu za rok, w którym minimalny podatek dochodowy jest płacony istnieje możliwość odliczenia ewentualnego podatku CIT od podatku minimalnego. A w ciągu 3 kolejnych lat po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy kwotę zapłaconego minimalnego podatku dochodowego odlicza się od podatku CIT.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *