Nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform od 1 lipca 2024 r.
5 (1)

09.07.2024

DAC7 to dyrektywa unijna nakładająca nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Przepisy dyrektywy mają umożliwić organom podatkowym pozyskiwanie informacji dotyczących transakcji zawieranych za pośrednictwem platform cyfrowych i tym samym ograniczyć zjawisko uchlania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej. Jest to zatem kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego w Unii Europejskiej.

 

Dla kogo nowe obowiązki?

Nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyć operatorów platform cyfrowych, czyli podmiotów takich jak:

  • internetowe platformy e-handlu,
  • platformy rezerwacji noclegów,
  • platformy najmu środków transportu,
  • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

Obowiązek raportowania nie będzie dotyczył wszystkich właścicieli platform cyfrowych. Przepisy przewidują wyłączenie ze sprawozdawczości dla podmiotów, które za pomocą odpowiedniego oprogramowania umożliwiają wyłącznie:

  • publikowanie ofert lub ogłoszeń,
  • przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników do platform sprzedażowych,
  • przetwarzanie płatności.

Tym niemniej, wszystkie podmioty operujące oprogramowaniem, które łączy ze sobą dwie strony transakcji powinny przenalizować, czy w świetle nowych regulacji nie mają obowiązków sprawozdawczych. Warto zauważyć, że przypadku wątpliwości można potwierdzić swoje stanowisko w drodze interpretacji indywidualnej.

 

Jakie informacje będą przekazywane Szefowi KAS?

Kluczowym obowiązkiem operatorów platform będzie zgromadzenie danych o swoich użytkownikach i przekazanie ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres wymaganych nowymi regulacjami danych obejmuje przede wszystkim wartość wynagrodzenia uzyskanego przez danego sprzedawcę za usługi lub towary oferowane przez daną platformę w podziale na okresy kwartalne oraz liczbę transakcji, których dotyczy to wynagrodzenie.

Przekazaniu do Szefa KAS podlegać będą dane o sprzedających, którzy w rocznym okresie sprawozdawczym wykonali nie mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży lub ich wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło równowartość 2000 EUR.

Dodatkowo dla platform działających w zakresie wynajmu nieruchomości przewidziany został szczególny, rozszerzony zakres informacji niezbędnych do uzyskania: podmioty takie muszą pobrać od swoich użytkowników również dane o adresach nieruchomości, numerach ksiąg wieczystych oraz okresie wynajmu.

Jeżeli sprzedawcy nie udostępnią danych potrzebnych do raportowania, to – zgodnie z nowymi regulacjami – operator platformy będzie zobowiązany w pierwszej kolejności do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, a jeśli będzie to niemożliwe lub nie pomoże w uzyskaniu informacji, powinien zablokować klientowi możliwości sprzedaży z wykorzystaniem tej platformy.

Niedopełnienie nowych obowiązków wynikających z implementacji DAC7 może skutkować dla operatów platform dotkliwymi konsekwencjami – maksymalna wysokość kary wynosi do 1 mln zł. Dodatkowo, osoby fizyczne działające w imieniu operatorów platform cyfrowych – za niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji i stosowaniem procedur należytej staranności – mogą zostać ukarane grzywną do 180 stawek dziennych (co może przekroczyć 10 milionów złotych).

Czy sprzedawcy mają się czego obawiać?

Warto zauważyć, że dyrektywa nie wprowadza nowych obowiązków dla samych sprzedawców (choć jeśli nie przekażą zobowiązanym do raportowania operatorom wymaganych danych, to konieczne będzie podjęcie w stosunku do nich określonych działań dyscyplinujących). Nowelizacja nie wprowadza także nowych podatków ani nie sprawia, że okazjonalna, prywatna sprzedaż będzie opodatkowana.

Jeśli sprzedawca do tej pory rozliczał się z podatków w sposób prawidłowy, to nie powinien się obawiać nowych regulacji. Także osoby, które dokonują okazjonalnej sprzedaży swoich prywatnych rzeczy nie powinny się niepokoić.

Niemniej użytkownicy, którzy prowadzili regularną sprzedaż zarobkową i nie odprowadzali z tego tytułu podatków, mogą zostać zidentyfikowani przez organy podatkowe zdecydowanie łatwiej niż dotychczas.

 

Od kiedy obowiązują nowe regulacje?

Zasadniczo nowe regulacje obowiązują od 1 lipca 2024 r.

Z uwagi na opóźnienie Polski w implementacji regulacji (które miały obowiązywać od 2023 r.), operatorzy platform cyfrowych będą musieli zaraportować także dane o sprzedawcach i ich transakcjach dotyczące okresu sprzed wejścia w życie polskich przepisów tzn. dane za lata 2023 i 2024.

Operatorzy platform będą mieli czas do 31 grudnia 2024 roku na przeprowadzenie procedur należytej staranności dotyczących ww. okresów sprawozdawczych. Natomiast same sprawozdania za lata 2023 i 2024 r. powinny zostać dostarczone do organów do 31 stycznia 2025 r.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0