Obowiązek używania kas fiskalnych online przez niektórych podatników
0 (0)

29.05.2020

 

Obowiązek używania kas fiskalnych on-line dla niektórych podatników

Sprawdź dla kogo

Od 01.05.2019 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu tzw. kas on-line, czyli takich które umożliwiają przesyłanie danych między tą kasą a Centralnym Repozytorium Kas.

 

Możliwość używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Dotychczasowe kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii mogą być jednak używane, o ile zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu przez nie funkcji i wymagań technicznych. Potwierdzenia te zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż:

 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r.;
 • dla kas z papierowym zapisem kopii – do 31 sierpnia 2019 r.

Tak więc kasy z papierowym zapisem kopii mogą być obecnie stosowane tylko jeżeli zostały zakupione do końca sierpnia 2019 r. Ten typ kasy można używać do czasu jej technicznego zużycia lub zapełnienia jej pamięci fiskalnej (w tych kasach pamięć fiskalna nie podlega wymianie).

 

Sprzedaż objęta obowiązkiem stosowania kas on-line

Do ewidencjonowania sprzedaży niektórych usług i towarów, kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mogą być jednak stosowane tylko do określonej daty, po której obligatoryjne jest używanie kas on-line (art. 145b ust. 1 ustawy o VAT). I tak, od 01.01.2020 r. kasy online muszą być używane do ewidencjonowania:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Pierwotnie, od 01.07.2020 r. kasy on-line miały być obowiązkowo stosowanie do ewidencjonowania:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Jednak w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, MF zamierza przesunąć obowiązek stosowania kas on-line w odniesieniu do ww. branż z 01.07.2020 r. na 01.01.2021 r. Projekt rozporządzenia w tym zakresie został już opublikowany (dostępny jest tutaj).

Poza tym, od 01.01.2021 r. kasy on-line będą musiały być stosowanie do ewidencjonowania świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Usługi związane z wyżywieniem

Wątpliwości budzi zakres pojęcia usług związanych z wyżywieniem (które są objęte kasami on-line od lipca). Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi kasy on-line powinny być stosowane do ewidencjonowania m.in. następujących usług:

 • świadczonych w sklepach z częścią kawiarnianą oraz w sklepie z barem, tj. sklepach, w których prowadzona jest sprzedaż kawy i lodów, a także w sklepie, w którym prowadzona jest sprzedaż burgerów,
 • polegających na sprzedaży obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych zespołu szkół ekonomiczno-gastronomicznych dla uczniów, pracowników oraz osób spoza szkoły,
 • w punktach sprzedaży, gdzie sprzedawane są zapiekanki, hot dogi, tortille i panini,
 • polegających na sprzedaży w sklepiku szkolnym wyrobów gastronomicznych, takich jak zapiekanki, kanapki na zimno, panini (kanapki na ciepło), drożdżówki, napoje zimne i ciepłe,
 • świadczonych w sklepie spożywczo-przemysłowym z punktem sprzedaży usług gastronomicznych takich jak kawa, herbata, przekąski typu hot-dog, hamburger;

 

Ulga na zakup kasy on-line

Podatnikom, którzy już prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ale zostali zobowiązani do stosowania kas on-line ze względu na dokonywanie sprzedaży w wymienionych wyżej zakresach przysługuje tzw. ulga na ich zakup.

Ulga polega na możliwości odliczenia od podatku należnego (lub uzyskania zwrotu) kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Ulga na zakup kasy on-line jest należna pod warunkiem, że najpóźniej we wskazanych wyżej terminach zostanie rozpoczęta ewidencja przy ich zastosowaniu. Ulga przysługuje również w sytuacji gdy podatnik zobligowany do wymiany kasy dokonał tej wymiany i rozpoczął na niej prowadzenie ewidencji sprzedaży przed ww. terminami. Ulgę można wtedy odliczyć już w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży na tejże kasie.

Ulga na zakup kasy jest należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników. Natomiast jeżeli podatnicy ci zdecydują się dobrowolnie kupić kolejną kasę on-line w związku z rozszerzeniem działalności to na zakup tej kasy ulga nie przysługuje.

Ulga nie przysługuje na zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

Pobierz wersję PDF

 

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu

biuro@abctax.com.pl

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *