ORD-U za 2022 r.
0 (0)

06.03.2023

Dotychczas z końcem marca upływał termin na złożenie ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. W tym roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów (link), które wydłuża ten termin do jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Nowy termin dotyczy informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., zatem termin na przekazanie informacji ORD-U za 2022 r. upływa z końcem listopada 2023 r.

Obowiązek przekazania informacji ORD-U występuje, gdy:

  1. suma należności lub zobowiązań wynikająca z zawartych umów z tym samym nierezydentem przekroczyła w roku podatkowym równowartość 300 tys. EUR – dotyczy podmiotów, gdzie występują powiązania wynoszące co najmniej 5%;
  2. jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekroczyła równowartość 5 tys. EUR – dotyczy umów z nierezydentami posiadającymi przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.

Formularz ORD-U dostępny jest tutaj link.

Zmiana terminu związana jest z przepisami o cenach transferowych. Informacji ORD-U nie muszą bowiem składać podmioty zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych w postaci formularza TPR. Wyjątkiem od tego zwolnienia jest sytuacja, gdy w TPR wykazywane są transakcje rajowe, tj. transakcje zawierane z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych. Bez znaczenia jest tu fakt czy podmiot rajowy jest podmiotem powiązanym, czy nie.

W związku z tym, jeżeli transakcje objęte obowiązkiem złożenia TPR zawierane są z:

  1. podmiotami powiązanymi, które nie są podmiotami rajowymi = brak ORD-U;
  2. podmiotami powiązanymi, wśród których jest podmiot rajowy = obowiązek ORD-U;
  3. podmiotami niepowiązanymi, które są podmiotami rajowymi = obowiązek ORD-U.

Po zmianach termin na złożenie obydwu informacji jest taki sam, dzięki czemu zniwelowany został problem z koniecznością identyfikowania obowiązków TPR przed złożeniem ORD-U.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *