Otwarte szkolenia podatkowe ABC Tax!
5 (1)

26.10.2021

Jak co roku, zapraszamy Państwa na otwarte szkolenia podatkowe ABC Tax. Odbędą się one online oraz będą podzielone na 6 bloków tematycznych. Istnieje możliwość zapisywania się na dowolnie wybrane bloki.

Pobierz wersję PDF

 

BLOK 1: PODATKI DLA PROGRAMISTY – FREELANCERA

30 listopada, g. 9:00-12:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. PIT dla programisty – wybierz najtańszą formę opodatkowania

 • Podatek liniowy 19%
 • Opodatkowanie według skali – 17/32%
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiana stawki z 15% na 12%
 • Czy można zmienić formę opodatkowania i jak to zrobić

2. ZUS dla programisty – kiedy możesz skorzystać z ulg w opłacaniu ZUS

 • Warunki skorzystania z ulgi na start
 • Preferencyjne składki ZUS aż do 36 miesięcy
 • Mały ZUS Plus

3. Księgowość dla programisty – czy możesz sam ją prowadzić

 • Obowiązek prowadzenia KPiR
 • Obowiązek rejestracji na podatnika VAT
 • Terminy zapłaty PIT, ZUS i VAT, terminy składania deklaracji

4. IP BOX dla programisty – tylko 5% PIT dla Ciebie

 • Czy i kiedy działalność programisty stanowi działalność badawczo-rozwojową
 • Wskaźnik NEXUS – co to jest i jak go obliczać
 • Jakie zapisy w umowach i fakturach stosować, aby skorzystać z ulgi
 • Konieczna ewidencja podatkowa
 • Czy trzeba i czy warto uzyskać interpretację podatkową

5. Polski Ład – na jakie zmiany podatkowe się przygotować

 • Niższa stawka podatkowa w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 • Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak odliczalności od podatku
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 • „Ulga dla klasy średniej”
 • Która forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza po wejściu w życie Polskiego Ładu

Aleksandra Trocińska, Doradca podatkowy

___

BLOK 2: PREFERENCJE DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH PROGRAMISTÓW

1 grudnia, g. 9:00-12:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. Programista na umowie o pracę/zlecenie

 • 50% koszty uzyskania przychodów
 •  Warunki skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 •  W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich
 •  Jaką dokumentację należy gromadzić
 • Pozapłacowe świadczenia dla programistów (posiłki, komputery, samochody, telefony) – aspekty PIT, ZUS, VAT i CIT 

2. Programista na B2B

 • IP Box dla programisty – warunki, wymogi, jak im pomóc we wdrożeniu
 • IP Box dla programisty a IP Box dla firmy
 • Kiedy rozważyć zmianę formy zatrudnienia programisty
 • Kiedy umowy B2B generują ryzyko PIT, ZUS i VAT dla twojej firmy
 • Laptop, telefon, samochód dla programisty na B2B – aspekty PIT, CIT, VAT

3. Ulga na działalności B+R 

 • Działalność badawczo-rozwojowa w branży IT
 • Kalkulacja wynagrodzeń programistów odliczanych od dochodu w ramach ulgi
 • Niezbędna dokumentacja w uldze B+R
 • Zmiany w ramach Polskiego Ładu

4. Polski Ład – jakie zmiany podatkowe czekają programistów i jak obniżyć koszty zatrudnienia

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 • „Ulga dla klasy średniej”
 • Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak odliczalności od podatku
 • Jak obniżyć koszty zatrudnienia po wejściu w życie Polskiego Ładu

5. IP Box dla firmy:

 • Jakie przychody objęte się IP Box
 • Alokacja kosztów
 • Wskaźnik NEXUS
 • Kiedy IP Box jest opłacalny

Aleksandra Trocińska, Doradca podatkowy

___

BLOK 3: VAT DLA PRAKTYKÓW

2 grudnia, g. 9:00-13:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. Faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT

 • Faktury korygujące in minus w obrocie krajowym – sposób ujmowania, konieczna dokumentacja
 • Faktury korygujące in plus w obrocie krajowym
 • Faktury korygujące in minus i in plus w obrocie międzynarodowym
 • Procedura ujmowania faktur korygujących

2. Pozostałe zmiany w ramach SLIM VAT

 • Spójne kursy walut
 • Rozliczanie WNT i importu usług – zmiany przepisów w związku z wyrokiem TSUE
 • Ulga na złe długi po zmianach
 • Uproszczenia wprowadzone SLIM VAT 2

3. Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenia usług a VAT

 • Darowizny
 • Przekazania w ramach reprezentacji i reklamy
 • Poczęstunek dla kontrahentów
 • Przekazania na rzecz pracowników
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne
 • Akcje marketingowe
 • Sprzedaż premiowa
 • Prezenty o małej wartości

4. Krajowy System e-Faktur

 • Co to jest Krajowy System e-Faktur i do czego ma służyć?
 • Czy KSeF jest obowiązkowy czy dobrowolny?
 • Zawiadomienie do NUS o podmiotach uprawionych do dostępu do KSeF w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych

5. Należyta staranność w podatku VAT

 • Czym jest należyta staranność w VAT?
 • Należyta staranność w VAT a orzecznictwo TSUE
 • Należyta staranność a polskie realia – czego wymagają organy od podatników?
 • Zasady weryfikacji kontrahentów dla celów VAT
 • Procedura należytej staranności w podatku VAT

___

Elżbieta Skurczak, Radca prawny

___

BLOK 4: PODATEK U ŹRÓDŁA

3 grudnia, g. 9:00-12:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. Co podlega opodatkowaniu

 • Dywidendy, odsetki, w tym cash-pooling, licencje, w tym na programy komputerowe
 • Użytkowanie urządzenia przemysłowego
 • Usługi niematerialne
 • Ubezpieczenia gwarancje
 • Usługi agencyjne
 • Usługi o podobnym charakterze

2. Zwolnienia i stawki obniżone

 • Zastosowywanie UPO (umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 • Zwolnienia wynikające z dyrektyw / przepisów krajowych
 • Opinia o zastosowaniu zwolnienia / preferencji

3. Certyfikat rezydencji

 • Forma
 • Okres ważności
 • Uproszczenia na czas pandemii

4. Rzeczywisty właściciel

 • Definicja
 • Rzeczywisty właściciel a beneficjent rzeczywisty
 • Kiedy oświadczenie jest potrzebne

5. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

 • Deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR
 • Informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R
 • Pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne

6. Zmiany planowane od 2022 r.

  • System pay&refund dla płatności powyżej 2 mln zł
  • Rozszerzenie zakresu opinii o preferencjach
  • Nowe wymogi w zakresie należytej staranności
  • Zmiana definicji rzeczywistego właściciela

Tomasz Napierała, Doradca podatkowy | Partner ABC Tax

___

BLOK 5: CIT DLA PRAKTYKÓW

6 grudnia, g. 9:00-12:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. Firmowe samochody osobowe – KUP

 • Leasing
 • Amortyzacja
 • Koszty eksploatacji, ubezpieczenie

2. Reprezentacja i reklama

 • Jak odróżnić reprezentację od reklamy
 • Spotkania w restauracji i posiłki dla kontrahentów
 • Prezenty dla kontrahentów – reprezentacja czy reklama

3. Nieodpłatne świadczenie dla pracowników i zleceniobiorców a KUP

 • Podejście MF do nieodpłatnych świadczeń a KUP
 • Zleceniobiorcy – cały czas wątpliwości, czy wydatki to KUP
 • Samochody służbowe do celów prywatnych

4. Ulga na złe długi, m.in.:

 • Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
 • Korekta w zaliczkach i w ujęciu rocznym
 • Transakcje między podmiotami powiązanymi
 • Zwolnienia w związku z COVID-19

5. Inne, m.in.:

 • Niedostateczna kapitalizacja (art. 15c ustawy o CIT)
 • Ulga B+R, m.in.: kto może z niej skorzystać, czym jest działalność B+R, jakie koszty są objęte ulgą
 • Brak płatności na „Białą listę” i brak stosowania split payment – konsekwencje w CIT (art. 15d)
 • Premia kosztowa od kumulacji kapitału (art.15cb)
 • Strategia podatkowa – co powinna obejmować i jakie dane publikować.

Aleksandra Trocińska, Doradca podatkowy

___

BLOK 6: CENY TRANSFEROWE

7 grudnia, g. 9:00-12:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

1. Transakcje z rajami podatkowymi

 • Obowiązki w zakresie transakcji powyżej 0,5 mln PLN
 • Weryfikacja kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych
 • Procedura zbierania oświadczeń i ustalenie rzeczywistego właściciela

2. Korekty cen transferowych

 • Co to jest korekta cen transferowych?
 • CIT – moment ujęcia korekty
 • VAT – sposób udokumentowania – faktura korygująca vs. nota księgowa

3. TPR – nowa wersja formularza

 • Jakie transakcje należy uwzględnić?
 • Jakie zmiany pojawiły się w nowej wersji formularza?
 • W jakim terminie i w jaki sposób należy złożyć TPR?
 • Case study

4. Pandemia COVID-19 a ceny transferowe

 • Wpływ pandemii na działalność spółki
 • Uwzględnienie wpływu pandemii w analizie porównawczej
 • Strata i alokacja nadzwyczajnych kosztów

5. Przegląd interpretacji

 • Które transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?
 • Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • Korekty cen transferowych

Marta Lango, Młodszy Manager

Pobierz wersję PDF

___

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami, zachęcamy do rejestracji oraz zapoznania się z poniższymi informacjami!

 

PROCES REJESTRACJI

 1. Proszę zarejestrować się na wybrane wydarzenia poprzez formularz rejestracyjny.
 2. Najpóźniej 10 dni przed wydarzeniem otrzymają Państwo fakturę.
 3. Po uregulowaniu płatności, potwierdzimy Twoje uczestnictwo w szkoleniu oraz otrzymasz maila z linkiem do wydarzenia. Jeżeli nie możesz odnaleźć maila, sprawdź SPAM oraz folder Inne/Oferty – jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl.
 4.  Prosimy o płatność najpóźniej 5 dni przed szkoleniem.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, jak również do odwołania szkolenia.

___

Cena za jeden blok tematyczny – 400 zł netto

Oferujemy następujące, sumujące się zniżki:

 • przy zapisach do 31.10.2021 r. – 10%
 • przy zapisach na min. 4 bloki tematyczne – 10%
 • dla aktualnych Klientów ABC Tax – 10%
 • dla każdej kolejnej osoby z danej firmy – 10%

 

___

Oferujemy też warsztaty zamknięte/dedykowane – agenda, termin i warunki ustalana indywidualnie/dostosowane do Państwa potrzeb. W razie zainteresowania prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *