Podatek piwny – kto musi go płacić?
0 (0)

12.04.2024

 

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych są zobowiązane do opłacania tzw. podatku piwnego. Poniżej wyjaśniamy kogo dotyczy ten niemiły obowiązek.

 

Podatek piwny – regulacje

Omawiana opłata wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych są zobligowane do odprowadzania 10% podstawy opodatkowania podatkiem VAT wynikającej z świadczonej usługi w ramach tzw. podatku piwnego.

Powyższe wiąże się z obowiązkiem składania deklaracji DRA-2.

Co uznaje się za reklamę napojów alkoholowych?

Zgodnie z ww. ustawą, reklama napojów alkoholowych to publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Pojęcie „usługi będące reklamą napojów alkoholowych” jest rozumiane przez organy skarbowe i sądy administracyjne szeroko.

Przykładowo, w wyroku z 24 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 38/18) NSA podkreślił, że za reklamę napojów alkoholowych uznaje się każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych.

Do ww. działań można zaliczyć rozpowszechnianie logo producentów alkoholu m.in. na: nalewakach, szklankach, podkładkach pod szklanki, chłodziarkach, na terenie lokalu i ogródka, czy przykładowo w menu.

Istotne jest przy tym, że reklama spełnia swoją definicję, gdy jest udostępniona publicznie, tj. nieokreślonej liczbie osób.

Podstawa opodatkowania

Jak wskazaliśmy powyżej podatek piwny wynosi 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi będącej reklamą napojów alkoholowych.

Kwestią mogącą budzić wątpliwości jest ustalenie podstawy opodatkowania. Jeżeli wynagrodzenie usługodawcy dotyczy szeregu czynności (w tym usługi reklamy), to podatek piwny powinien być naliczony tylko na części odpowiadającej podstawie opodatkowania dla usługi reklamy. Często umowy są skonstruowane w ten sposób, że obejmują wiele świadczeń. Mogą dotyczyć zarówno promocji napojów alkoholowych (to podlega opodatkowaniu), ale także np. zapewnienia wyłączności sprzedaży produktów danego producenta. W celu ustalenia podstawy opodatkowania dla podatku piwnego należałoby zatem ustalić, która część wynagrodzenia dotyczy świadczenia usług promocyjnych / reklamowych.

Rekomendacje ABC Tax

Rekomendujemy analizę zawieranych z kontrahentami umów, w celu ustalenia czy wynikające z nich świadczenia objęte są opłatą z tytułu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0