Powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych
5 (1)

06.07.2023

 

Szanowni Państwo!

Już za chwilę skończy się okres zawieszenia terminów raportowania MDR schematów krajowych. Od 1 sierpnia 2023 r. będziemy na bieżąco raportować uzgodnienia stanowiące schematy inne niż transgraniczne. Zaktualizuje się również konieczność dokonania zgłoszeń, dla których terminy rozpoczęły swój bieg w okresie zawieszenia.  

Warto wykorzystać najbliższy czas na weryfikację Państwa czynności pod kątem MDR, aby prawidłowo wywiązać się z ciążących obowiązków (bez transakcji / umów).

Na co należy zwrócić uwagę? Co może stanowić schemat podatkowy w Państwa działalności?

 • Pożyczka pomiędzy podmiotami powiązanymi, spełniająca warunki stosowania uproszczenia „safe harbour” dla cen transferowych,
 • Istotne kwotowo płatności na rzecz podmiotów zagranicznych (powyżej 25 mln zł w trakcie roku kalendarzowego),
 • Istotne kwotowo płatności na rzecz podmiotów zagranicznych podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła,
 • Płatności do tzw. rajów podatkowych (od 21 lutego 2023 r. także do Rosji), stanowiące dla nas koszt uzyskania przychodu,
 • Restrukturyzacje, podziały, przeniesienia aktywów / funkcji / ryzyk – przy spełnieniu określonych warunków,
 • Wszystkie inne sytuacje i czynności, które są motywowane głównie osiągnięciem korzyści podatkowej.

 

Jeżeli nie mają Państwo komfortu w zakresie przeprowadzenia weryfikacji MDR swoich rozliczeń, możemy zaproponować nasze wsparcie w formie MDR Scanu – czyli przeglądu nakierowanego na analizę kluczowych obszarów Państwa działalności, w których mogły wystąpić schematy podatkowe.

Nasze prace przeprowadzamy według opracowanej przez nas metodologii, pozwalającej na:

 • szybką realizację prac, bez nadmiernego angażowania Państwa zasobów / pracowników – wiemy, że czasu jest niewiele, a dostępność pracowników podczas sezonu wakacyjnego może być utrudniona;
 • analizę tych obszarów, w których schematy podatkowe występują najczęściej oraz obszarów „otwartych” na działania analityczne organów podatkowych – dzięki czemu możecie mieć Państwo komfort, że kluczowe obszary, w których pojawia się ryzyko na gruncie MDR zostały przeanalizowane i zabezpieczone.

 

Poniżej przedstawiamy opis metodologii prac oraz opis innych obszarów naszego wsparcia w zakresie MDR.

Projekt Zakres prac
MDR Scan
 • przesłanie do Państwa kwestionariusza MDR,
 • analiza kwestionariusza,
 • rozmowa z Państwem – ustalenie  kluczowych obszarów do dalszej analizy,
 • analiza próbek dokumentacji / ewentualnie dalsze rozmowy z Państwem,
 • pisemne podsumowanie wniosków wraz z rekomendacjami,
 • omówienie z Państwem wniosków
 • dodatkowe prace w zależności od potrzeb (np. przygotowanie odpowiednich kwestionariuszy MDR / innych dokumentów).

W ramach MDR Scan badamy czynności  występujące od początku okresu zawieszenia raportowania, tj. od 31 marca 2020 r.

Procedura MDR
 • przygotowanie procedury MDR,
 • przekazanie autorskiego narzędzia pozwalającego na samodzielną identyfikację schematów podatkowych w Państwa działalności,
 • przeprowadzenie szkolenia on-line z zakresu stosowania procedury MDR.
Szkolenie MDR Przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników z zakresu MDR obejmującego w szczególności następujące obszary:

 • aktualna praktyka organów podatkowych w zakresie MDR,
 • co może tworzyć schemat podatkowy, jakie są najczęściej występujące schematy,
 • omówienie ogólnych, szczególnych i innych szczególnych cech rozpoznawczych i praktyki ich stosowania,
 • sankcje w obszarze MDR i w jaki sposób można ich uniknąć jak sprawnie zarządzić procesem MDR
 • praktyczne aspekty związane z raportowaniem MDR (wypełnianie formularzy, składanie MDR).

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *