Pracownicze Programy Akcyjne (PPA) – popularna forma motywacji pracowników
4 (1)

18.10.2021

Pobierz wersję PDF

Pracownicze Programy Akcyjne (PPA) – popularna forma motywacji pracowników

Na czym polegają PPA?

PPA są formą pozapłacowego wsparcia własnych pracowników poprzez przyznanie im uprawnienia do nabycia albo objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych na określonych zasadach. Program może być różnorodnie skonstruowany i przyznawać akcje kluczowym lub wszystkim pracownikom jako rodzaj dodatkowej premii. W ten sposób pracownik staje się także pośrednio współwłaścicielem firmy, w której na co dzień pracuje.

Kto może stosować PPA?

Dotychczas głównymi beneficjentami PPA byli pracownicy zagranicznych przedsiębiorstw, które najczęściej dawały pracownikom możliwość skorzystania z takiej postaci wsparcia. Jednak w ostatnim czasie również pracodawcy krajowi, głównie spółki kapitałowe, zaczęli wprowadzać w swoich przedsiębiorstwach PPA, zauważając ich niewątpliwe zalety.

Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia PPA ?

Korzyści wynikające z wdrożenia PPA w przedsiębiorstwie są obustronne. Z punktu widzenia pracodawcy korzystający z PPA pracownik jest bardziej zmotywowany do efektywniejszej i bardziej zaangażowanej pracy, gdyż ta będzie wpływać na wzrost wartości posiadanych przez niego akcji i poprawę konkurencyjności firmy. Jest to także sposób na zatrzymanie w firmie kluczowych pracowników, którzy – posiadając akcje pracodawcy – są mniej skorzy do zmiany zatrudnienia w przyszłości. Z kolei z punktu widzenia pracownika PPA stanowią dodatkowe źródło dochodu, zarówno w postaci wypłaty premii / dywidendy, czy z tytułu sprzedaży akcji / instrumentów finansowych z zyskiem.

Na jakie aspekty podatkowe zwrócić uwagę przy wdrażaniu PPA?

Przepisy podatkowe zawierają definicję programu motywacyjnego. Spełnienie kryteriów ustawowych umożliwia skorzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania, w szczególności odroczenie opodatkowania przychodu do momentu zbycia akcji, zastosowania 19% stawki podatku, brak obowiązku zapłaty ZUS. Niestety organy podatkowe dość restrykcyjnie podchodzą do wykładni przepisów ustawy o PIT i  mogą kwestionować prawo do stosowania preferencyjnego opodatkowania. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach stworzenie PPA spełniającego definicję programu motywacyjnego w rozumieniu ustawy o PIT może być trudne. Może to oznaczać opodatkowanie już w momencie przyznania pracownikowi akcji i według skali podatkowej.

Odpowiednie ustrukturyzowanie PPA lub wykorzystanie odpowiednich instrumentów, może pozwolić na zoptymalizowanie rozliczeń podatkowych u pracownika, a w konsekwencji uzyskanie wyższego dochodu.

W świetle planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu, które zwiększą obciążenia podatkowe większości pracowników, wprowadzenie w firmie PPA może być dobrym sposobem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników, korzystające z preferencji podatkowych.

Jak możemy pomóc przy wdrożeniu PPA?

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz implementowaniu PPA u naszych Klientów, działających w różnych branżach. Ze względu na konieczność wielostopniowej analizy (zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym) oraz brak ustawodawstwa polskiego, regulującego zasady działania PPA, wdrożenie takiego programu w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa wymaga pomocy specjalistów.

W zakresie Pracowniczych Programów Akcyjnych  Audit & Business Consulting Group oferuje:

  • przedstawienie możliwych zasad wdrożenia w przedsiębiorstwie PPA i ich konsekwencji,
  • przygotowanie dokumentacji PPA dostosowanej do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa (prawo pracy, przepisy dot. ochrony danych osobowych, aspekty podatkowe),
  • doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych realizacji PPA,
  • bieżącą pomoc w przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem Programu.

Jeżeli zastanawialiście się Państwo nad wprowadzeniem PPA w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *