Raportowanie MDR – o czym należy pamiętać?
5 (1)

28.03.2023

 

Raportowanie MDR – o czym należy pamiętać?

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) obowiązują od stycznia 2019 r. Pomimo wprowadzenia zawieszenia raportowania w stosunku do części schematów podatkowych na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, schematy transgraniczne powinny być na bieżąco raportowane, co rodzi szereg obowiązków, ale również wątpliwości po stronie podatników.

Jeżeli jeszcze nie analizowaliście Państwo obszaru MDR w Państwa działalności lub odłożyliście Państwo ten temat „na później”, warto pochylić się nad kwestiami MDR, zwłaszcza w kontekście spodziewanego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Co podlega raportowaniu?

Raportowaniu podlegają schematy podatkowe. Schematem podatkowym mogą być nie tylko „agresywne” optymalizacje podatkowe, ale także „standardowe” transakcje czy działania, np.:

  • płatności do podmiotów powiązanych z rajów podatkowych,
  • wypłata dywidendy,
  • wypłata podmiotowi zagranicznemu niektórych należności w kwocie ponad 25 mln zł,
  • przeniesienie funkcji czy aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi,

przy spełnieniu odpowiednich warunków określonych w przepisach.

Raportowanie schematów podatkowych krajowych i transgranicznych

Dla ustalenia obowiązku raportowania danego schematu podatkowego kluczowe jest ustalenie, czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym transgranicznym, czy też schematem innym niż transgraniczny (zwany potocznie schematem „krajowym”).

W przypadku schematów „krajowych”, terminy raportowania nie rozpoczynają się, a już rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19.

Jeżeli zatem schemat podatkowy „krajowy” został udostępniony lub przygotowany do wdrożenia w 2021 r., termin raportowania takiego schematu jeszcze nie upłynął, gdyż obecnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.

Po upływie 30 dni od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego podatnicy będą mieli miesiąc na dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z raportowaniem schematów „krajowych”, które powstały w okresie zawieszenia. Z naszego doświadczenia wynika, że proces identyfikacji i raportowania schematów jest czasochłonny, warto zatem już teraz zająć się tym tematem, zwłaszcza, że obecnie trwają już żywe dyskusje nad zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W przypadku schematów podatkowych transgranicznych zawieszenie raportowania nie ma obecnie zastosowania, tj. obowiązują standardowe terminy na zgłoszenie schematu.

Terminy raportowania

Informację o schematach podatkowych składa się na formularzu MDR-1 do Szefa KAS zasadniczo w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu: udostępnienia schematu podatkowego, przygotowania do wdrożenia lub podjęcia pierwszej czynności mającej na celu wdrożenie schematu podatkowego (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej).

Dodatkowo, przepisy Ordynacji podatkowej nakazują korzystającym składać, w terminie składania deklaracji na dany podatek, informację MDR-3 o:

  • korzyściach podatkowych osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym z danego schematu podatkowego lub
  • o dokonaniu jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego (nawet w przypadku braku korzyści podatkowej).

Biorąc pod uwagę wydłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 za 2022 rok, termin raportowania MDR-3 dla schematów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych również uległ wydłużeniu do 30 czerwca 2023 r.

Szerszy katalog rajów podatkowych

Schematem podatkowym może być płatność (stanowiąca koszt podatkowy) do podmiotu powiązanego z raju podatkowego.

14 lutego 2023 r. UE ogłosiła zaktualizowaną listę krajów uznawanych za raje podatkowe, dodając do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostarykę, Wyspy Marshalla i Rosję. Oznacza to rozszerzenie listy państw uznawanych za raje podatkowe.

Tym samym, powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę na transakcje z podmiotami ze wskazanych jurysdykcji, również w kontekście raportowania schematów podatkowych.

Sankcje

Naruszenia obowiązków związanych z przekazywaniem schematów podatkowych jest karalne na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Oprócz obowiązków sprawozdawczych (tj. obowiązków dotyczących zgłaszania schematów podatkowych do Szefa KAS), w przypadku niektórych podmiotów regulacje przewidują także obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Naruszenie obowiązku posiadania wewnętrznej procedury obarczone jest ryzykiem nałożenia kary nawet do 10 mln zł.

W czym możemy pomóc?

Niezależnie od tego czy analizowali już Państwo swoje transakcje pod kątem MDR, czy też nie, możemy pomóc Państwu w następujących obszarach:

  • przeprowadzenie tzw. MDR scanu – w celu identyfikacji potencjalnych schematów w Państwa działalności,
  • pomoc przy złożeniu MDR (kwestie merytoryczne oraz techniczne),
  • opracowanie i wdrożenie procedury MDR,
  • przeprowadzenie szkoleń w obszarze MDR.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *