Strategia podatkowa – zbliżamy się do terminu!
0 (0)

27.11.2023

Zwracamy uwagę, że 31 grudnia 2023 r. upływa termin przygotowania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok.

Kogo dotyczy obowiązek przygotowania strategii podatkowej?

Obowiązek przygotowania i opublikowania informacji o strategii podatkowej dotyczy:

  • podatników, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln EUR,
  • podatkowych grup kapitałowych, niezależnie od wartości przychodów.

Strategia podatkowa zawiera informacje o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz o stosowanych procedurach i działaniach, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Uwzględnia się w niej także informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz rozliczeniach podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Strategia podatkowa za 2022 rok

Informacja o realizacji strategii jest sporządzana za dany rok podatkowy. Oznacza to, że również podatnicy, którzy złożyli informację o realizowanej strategii za 2021 r. powinni przygotować odpowiednią informację o strategii realizowanej w 2022 r. (zgodnie z danymi i okolicznościami występującymi w 2022 r.) oraz ponownie przekazać naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego adres strony internetowej, na której opublikowana jest informacja o realizacji strategii.

Dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na przekazanie informacji upływa 31 grudnia 2023 r. Termin ten upływa bowiem z końcem 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy informacja.

Kary i sankcje

Za brak poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja o realizowanej strategii podatkowej grozi kara w wysokości do 250.000 zł. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Ministerstwo Finansów, ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są czynnością karalną na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *