Tarcza antykryzysowa – aspekty podatkowe
0 (0)

25.03.2020

Szanowni Państwo,

przedstawiamy aktualne informacje nt. tzw. tarczy antykryzysowej (wersja pdf).

Na moment przygotowywania tego materiału nie jest jeszcze dostępny oficjalny projekt ustawy w tym zakresie. Dostępny jest projekt nieoficjalny z 21.03.2020 r., publikujemy go tutaj.

Główne propozycje wynikające z tego projektu:

 1. odroczenie wejścia w życie struktury JPK_V7M dla tzw. „dużych” przedsiębiorców z 1. kwietnia na 1. lipca 2020 r.
 2. odroczenie wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT z 1. kwietnia na 1. lipca 2020 r.
 3. odroczenie przekazania do US przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do 1. czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Projekt ten nie przewiduje zmian w następujących kwestiach:

 1. termin składania zeznania CIT-8 (przewidziano jedynie odroczenie do 31.07.2020 r. dla organizacji typu NGO oraz podmiotów osiągających wyłącznie dochody zwolnione z CIT; projekt dostępny tutaj);
 2. termin składania powiadomienia CBC-P;
 3. termin składania informacji IFT-2R.

Dodatkowe propozycje wynikające z tego projektu:

 1. Możliwość rozliczania w PIT i CIT strat podatkowych poniesionych z powodu COVID-19 (do 5 mln zł) w 2020 r. z dochodem z roku 2019 (tzw. wsteczne rozliczenie) – jeżeli przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 2. Brak obowiązku stosowania regulacji w zakresie „ulgi na złe długi” w PIT i CIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez dłużników, pod warunkiem, że podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i przychody osiągnięte w tym okresie spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.
 3. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. dla „małych podatników” za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 4. Możliwość odliczenia w PIT i CIT darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.
 5. Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych inne niż transgraniczne  w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.
 6. Przedłużenie terminu zawiadomienia w przypadku zapłaty należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista”) do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
 7. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty / odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, będących dochodem budżetu państwa (na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu).
 8. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID.
 9. Przedłużenie o 3 miesiące terminów na wydanie interpretacji indywidulanej w przypadku wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej oraz złożonych od dnia wejścia jej w życie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.
 10. Zwiększenie elastyczności Krajowej Administracji Skarbowej – ewentualna możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-skarbowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii .

Jak zoptymalizować podatki na bazie dotychczasowych przepisów

W świetle obecnej sytuacji bardzo ważne dla Państwa będzie utrzymanie cash-flow, m.in. poprzez optymalizację obciążeń podatkowych. W tym celu można skorzystać z rozwiązań istniejących już w przepisach, m.in.:

 1. Korzystanie z ulgi na złe długi w VAT.
 2. Korzystanie z nowej ulgi na złe długi w CIT.
 3. Obniżanie stawek amortyzacyjnych.
 4. Możliwość „wyjścia” z zaliczek uproszczonych (także dla dużych podatników).
 5. Optymalizacja terminów zwrotu VAT.
 6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (wynikające z Ordynacji Podatkowej):
 7. odroczenie terminu płatności podatku lub innego terminu podatkowego,
 8. rozłożenie płatności podatkowych na raty,
 9. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych,
 10. całkowite lub częściowe umorzenie zaległości podatkowych,
 11. Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności składek ZUS.
 12. Przeprowadzenie restrukturyzacji przez Grupy Kapitałowe – połączenie i uproszczenie struktur grupy oraz generowanych kosztów.
 13. Wykorzystanie możliwości wynikających ze zmianą podatkowych okresów rozliczeniowych, np. wydłużenie roku podatkowego.
 14. Ulga B+R, Ulga IP Box.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszymi informacjami w tym zakresie lub naszym wsparciem, jesteśmy do Państwa dyspozycji – biuro@abctax.com.pl .

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *