Ulga na działalność badawczo-rozwojową w firmach informatycznych
5 (1)

18.11.2021

Czy Twoja firma zajmuje się tworzeniem programów komputerowych? Czy na potrzeby tej działalności zatrudniasz programistów? Jeżeli tak, to prawdopodobnie prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (B+R), a to może oznaczać korzyści podatkowe.

Pobierz wersję PDF

Ulga podatkowa na działalność B+R

Ustawy PIT i CIT przewidują ulgę dla podatników, którzy prowadzą działalność B+R. Ulga ta polega na dwukrotnym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R (tzw. koszty kwalifikowane). Koszty te obejmują m.in. wynagrodzenia programistów (szczegóły poniżej). Stosując ulgę można obniżyć te koszty o 19% lub 9% (w zależności od płaconej stawki podatku). Oszczędność może być zatem spora.

Czym jest działalność B+R

W praktyce działalność B+R to m.in. projektowanie i tworzenie zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Jeżeli zatem przedmiotem Twojej działalności jest tworzenie programów komputerowych, to prawdopodobnie prowadzisz prace rozwojowe. W konsekwencji masz prawo do ulgi B+R.

 Jakie koszty kwalifikowane można odliczyć od dochodu

Firmy, które tworzą programy komputerowe, ponoszą zazwyczaj wysokie koszty zatrudnienia programistów. Ich wynagrodzenia (wraz z obciążeniami ZUS) stanowią koszty kwalifikowane w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Chodzi tu jednak tylko o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło, ale nie umowy B2B.

Odliczyć można też m.in. koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R, czy koszty specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego bezpośrednio w takiej działalności.

Wynagrodzenie programisty za czas urlopu/choroby a ulga B+R

Istnieją wątpliwości, czy wynagrodzenie programisty, zajmującego się wyłącznie działalnością B+R, za czas choroby, urlopu, czy z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy może być uwzględnianie w uldze B+R. Organy podatkowe niestety twierdzą, że skoro w trakcie nieobecności w pracy, programista nie pracuje nad programami komputerowymi, to wynagrodzenia za ten czas nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

5 lutego 2021 r. NSA wydał jednak przełomowy wyrok, w którym uznał, że nie ma podstaw do wyłączania z ulgi B+R wynagrodzeń za czas urlopu, czy choroby. Jeżeli pracownik wykonuje w całości prace dotyczące działalności B+R, to wszystkie jego przychody związane z taką pracą, w tym także należności z tytułu urlopu lub choroby, stanowią koszt kwalifikowany.

Nowe korzyści od 2022

W ramach Polskiego Ładu, podatnik korzystający z ulgi B+R będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania aż 200% kosztów pracowniczych (obecnie 100%). Koszty te będą zatem pomniejszały dochód trzy razy.

W przypadku braku wystarczającego dochodu w CIT do rozliczenia ulgi, będzie ona mogła obniżyć zaliczkę na PIT od zatrudnianych pracowników (tzw. ulga na innowacyjnych pracowników).

Dodatkowo ulga ta będzie mogła być stosowana równolegle z ulgą IP BOX czyli opodatkowaniem dochodu z kwalifikowanych praw stawką 5% PIT lub CIT.

Nie pozwól by inni Cię wyprzedzili korzystając z ulgi

Ulga B+R może zatem istotnie obniżyć podatek firm, które zajmują się tworzeniem programów komputerowych. Zazwyczaj ponoszą oni wysokie koszty zatrudniania programistów, a to właśnie m.in. koszty ich wynagrodzeń obniżają dochód na potrzeby wyliczenia ulgi.

Nasze szkolenie

Kwestia ta omawiana będzie na naszym szkoleniu podatkowym „Preferencje dla firm zatrudniających programistów”, które odbędzie się 1 grudnia 2021 r. Zapraszamy!

Szczegóły tutaj

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *