Kontrole w zakresie cen transferowych – Alert podatkowy 3/2020

Marta Lango

0

Fiskus coraz bardziej interesuje się rozliczeniami podmiotów powiązanych. Wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych są „celowe” – kontrolujący wiedzą co badać, a kwota doszacowanego dochodu rośnie (wersja pdf). Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w 2019 r. przeprowadzono prawie pół tysiąca kontroli w zakresie cen transferowych, z czego mniej niż połowa zakończyła się wynikiem pozytywnym. W […]

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Tomasz Napierała

0

1 marca br. wprowadzono Krajową Administrację Skarbową (KAS), która w istotny sposób zmieniła dotychczasowy kształt administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Nowa struktura administracji podatkowej Od 1 marca nie ma już: urzędów Kontroli Skarbowej (UKS), urzędów Celnych (UC) oraz Izb Celnych. Już wcześniej, bo od 2 grudnia 2016 r. przestały istnieć Izby Skarbowe. Struktura urzędów w ramach […]

Kontrole coraz skuteczniejsze, czyli podatnicy pod lupą Ministerstwa Finansów

Michał Kubik

0

Minister finansów opublikował 27 lutego 2017 r. sprawozdanie roczne z działalności kontroli skarbowej w 2016 r. Po raz kolejny odnotowano wzrost skuteczności kontroli. Najważniejsze dane Przeprowadzono 5775 postępowań dot. podatków, w których wykryto nieprawidłowości łącznie na prawie 22,2 mld zł. Jest to kwota 19,7 % większa, niż w 2015 r. Ustalenia decyzji organów kontroli skarbowej opiewały […]

Kontrola podatkowa – jak długo może trwać

Tomasz Napierała

0

Obecnie zauważalny jest wzrost liczby i skuteczności kontroli, szczególnie w obszarze cen transferowych. Rząd regularnie chwali się poprawą ściągalności podatków. Warto zatem znać swoje prawa w obliczu potencjalnej wizyty urzędników. Jednym z kluczowych zagadnień, które budzi niejasności w odniesieniu do kontroli podatkowej, jest czas jej trwania. Nie może być dowolnie długa Każdy przedsiębiorca, bez względu […]

Jak przebiega postępowanie ws. unikania opodatkowania

Michał Kubik

0

Podatnicy dysponują narzędziami do obrony podejmowanych przez siebie działań. Niestety, są one albo drogie i czasochłonne, albo można je zastosować dopiero gdy minister zakwestionuje transakcję. Obowiązująca od 15 lipca br. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania daje fiskusowi bat na nieuczciwych podatników. Sama idea jest oczywiście słuszna. Jak to często jednak bywa należy uważać, aby nie wylać […]

Unikanie podatków – niewielu pyta o opinie zabezpieczające

Michał Kubik

0

Firma, która chce się zabezpieczyć przed zastosowaniem wobec niej klauzuli obejścia prawa, może wystąpić do fiskusa o opinię. Chętnych jest mało. Dotychczas zostały złożone cztery wnioski o opinie zabezpieczające – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej”. Żadnej jeszcze nie wydało. Chodzi o obowiązującą od 15 lipca tzw. klauzulę obejścia prawa pozwalającą podważać transakcje dające podatkowe […]

Pełnomocnictwa podatkowe – nowe zasady

Michał Kubik

0

Od stycznia i lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw. Przewidują one 3 rodzaje pełnomocnictw: ogólne – do załatwiania wszystkich spraw podatkowych, szczególne – do załatwienia konkretnej sprawy podatkowej, do doręczeń – obowiązkowe gdy nie mamy adresu zamieszkania / pobytu w UE. Pełnomocnictwo ogólne: upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych; nie upoważnia do podpisywania […]