KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
0 (0)

08.03.2017

1 marca br. wprowadzono Krajową Administrację Skarbową (KAS), która w istotny sposób zmieniła dotychczasowy kształt administracji podatkowej, skarbowej i celnej.

Nowa struktura administracji podatkowej

Od 1 marca nie ma już: urzędów Kontroli Skarbowej (UKS), urzędów Celnych (UC) oraz Izb Celnych. Już wcześniej, bo od 2 grudnia 2016 r. przestały istnieć Izby Skarbowe.

Struktura urzędów w ramach KAS wygląda następująco:

 • urzędy skarbowe (US) – zakres ich zadań uległ nieznacznemu rozszerzeniu – zamiast zniesionych urzędów celnych to one pobierają należności celne oraz inne opłaty, związane z przywozem i wywozem towarów. US ma również zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Zadanie to US ma realizować przede wszystkim przez centra obsługi podatnika. Organem US nadal jest naczelnik. Odwołania od jego decyzji rozpatrywać będzie dyrektor izby administracji skarbowej.
 • urzędy celno-skarbowe (UCS) – powstały w miejsce zniesionych UKS i UC. UCS przejęły większość ich zadań, m.in. prowadzenie w pierwszej instancji postępowań celnych i podatkowych, związanych z przywozem lub wywozem towarów. UCS uzyskały również nowe uprawnienia, m. in. możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Organem UCS jest naczelnik. Odwołania od jego decyzji co do zasady rozpatrywać będzie Dyrektor izby administracji skarbowej. Wyjątkiem będzie odwołanie od decyzji kończącej kontrolę celno-skarbową, która przekształciła się w postępowanie podatkowe. Wtedy odwołanie od takiej decyzji będzie rozpatrywać on sam.
 • izby administracji skarbowej (IAS) – powstały w miejsce zniesionych izb skarbowych i celnych oraz przejęły ich zadania. Organem IAS jest dyrektor. Jest on organem odwoławczym w sprawach rozpatrywanych w pierwszej instancji przez naczelników US i UCS.
  Pracę wszystkich ww. urzędów nadzoruje i kontroluje Szef KAS, który jest głównym organem stojącym na czele całej KAS.

KIS zamiast KIP

Od 1 marca 2017 r. przestała istnieć Krajowa Informacja Podatkowa (KIP). Zastąpiła ją Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), które przejęła wszystkie jej zadania, z udzielaniem informacji podatkowych na czele (nr tel. na infolinię KIS jest taki sam, jak na infolinię KIP). KIS przejmie uprawnienia związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych. Organem stojącym na czele KIS jest Dyrektor KIS.

Zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych

Interpretacje indywidualne nie będą już wydawane przez dyrektorów Izb Skarbowych. Wydawać je będzie Dyrektor KIS. Wszystkie wnioski bez względu na siedzibę podatnika należy składać pod jeden i ten sam adres oraz opłacać na jedno kontro bankowe KIS. Zmianie uległy również wzory formularzy wniosków. Szczegółowe dane i nowe wzory wniosków dostępne są tutaj.

Kontrola celno-skarbowa zamiast skarbowej

Od 1 marca nie można wszcząć kontroli skarbowej. Jej miejsce zajmie kontrola celno-skarbowa, w ramach której urzędnicy otrzymają nowe uprawnienia, m. in.

 • rozpoczęcie kontroli w dniu doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej,
 • przeprowadzenie kontroli w dowolnym miejscu w kraju,
 • przesłuchiwanie kontrolowanego lub świadków.

Wszczęte przed 1 marca 2017 r. i nadal prowadzone po tej dacie kontrole skarbowe prowadzone są na starych zasadach tj. na podstawie ustawy o kontroli skarbowej, ale przez nowy organ – naczelnika urzędu celno-skarbowego. Odwołania od decyzji naczelnika UCS wydanych w toku kontroli skarbowej rozpatrywać będzie dyrektor izby administracji skarbowej.

 • produkcja urządzeń do spawania elektrycznego oraz peryferyjnych m. in. w zakresie: wprowadzania nowych produktów, projektów polegających na wprowadzeniu nowoczesnych technologii przetwórstwa i montażu wyrobu oraz wprowadzających możliwość produkowania nowych wyrobów tzn. wyrobów posiadających nowe funkcjonalności, wyrobów które są kierowane do innego klienta docelowego, wyrobów wcześniej nieprodukowanych w danym przedsiębiorstwie oraz wprowadzanie nowej technologii i procesów optymalizacji produkcji; [DIS w Katowicach 9 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.1121.2016.1.MS)];
 • opracowywanie nowych programów komputerowych, ale tylko w zakresie produkcji tych programów (stworzenie projektu programu, jego testy i walidacje). Do działalności B+R organ nie zaliczył już działań marketingowych związanych z produkcją programu [DIS w Katowicach 28 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-2.4510.865.2016.2.ANK)];
 • produkcję klejów, laminatów i wyrobów powiązanych m. in. w zakresie wprowadzania wyrobów posiadających nowe funkcjonalności, wyrobów posiadających inny skład chemiczny bądź właściwości fizyczne, wyrobów wcześniej nie produkowanych w danym przedsiębiorstwie oraz wprowadzania nowych technologii produkcji i optymalizacja procesów produkcji [DIS w Warszawie 27 grudnia 2016 r. (1462-IPPB5.4510.938.2016.1.MR)].

Na podstawie powyższych przykładów widać, iż organy podatkowe co do zasady za działalność B+R traktują działalność przemysłową i to najczęściej wymagającą zastosowania zaawansowanej technologii. Warto zauważyć, że organy czasami uznają jedynie część działalności podatnika za B+R. Przed skorzystaniem z ulgi B+R warto zatem wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji w celu upewnienia się, jaką część działalności stanowi działalność B+R.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ulgą badawczo-rozwojową, bądź innymi zagadnieniami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *