Kontrole coraz skuteczniejsze, czyli podatnicy pod lupą Ministerstwa Finansów
0 (0)

28.02.2017

Minister finansów opublikował 27 lutego 2017 r. sprawozdanie roczne z działalności kontroli skarbowej w 2016 r. Po raz kolejny odnotowano wzrost skuteczności kontroli.

Najważniejsze dane

Przeprowadzono 5775 postępowań dot. podatków, w których wykryto nieprawidłowości łącznie na prawie 22,2 mld zł. Jest to kwota 19,7 % większa, niż w 2015 r. Ustalenia decyzji organów kontroli skarbowej opiewały łącznie na 21,7 mld zł. Podatnicy skorygowali dobrowolnie deklaracje na kwotę 479,1 mln zł. Udaremniono wypłatę z budżetu nienależnego wnioskowanego VAT na ponad 1 mld zł, czyli 512,5% więcej niż w roku poprzednim. Decyzje zmniejszające deklarowaną przez podatników stratę wydano na kwotę 3,2 mld zł. Jest to 884% więcej niż w 2015 r.

Zanotowano znaczny wzrost efektywności kontroli, przy nieznacznym spadku ich liczby. Średnie ustalenie na kontrolę w zakresie podatków wyniosło 3,8 mln zł, czyli o 0,7 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wyraźnie widać, iż kontrolujący są dokładniejsi i bardziej precyzyjni w swoich działaniach.

Co dalej – czyli czego się spodziewać?

Celem Ministerstwa jest przede wszystkim utrzymanie wzrostu skuteczności kontroli. Z naszych informacji wynika, że jednym z głównych przedmiotów kontroli są ceny transferowe. Potwierdza to otwarcie przez Ministerstwo portalu informacyjnego dedykowanego wyłącznie cenom transferowym (dostępny jest tutaj).

Ministerstwo przywiązuje dużą uwagę do typowania podatników do kontroli. Z wypowiedzi medialnych przedstawiciela Ministerstwa wynika, że do tej pory ani razu nie użyto klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Niedługo może się to jednak zmienić. Urzędnicy czekają na złożenie zeznań podatkowych za 2016 r., w szczególności na CIT-8. Potem przystąpią do ich skrupulatnej weryfikacji i sprawdzą, czy podatnicy nie stosowali agresywnej optymalizacji. W przypadku jej wykrycia zastosują klauzulę.

Dodatkowo, 1 marca 2017 r. wprowadzono KAS – Krajową Administrację Skarbową. Urzędy skarbowe i celne zostały zastąpione urzędami celno-skarbowymi. Urzędy te nie będą przeprowadzały kontroli skarbowej, lecz kontrolę celno-skarbową, w ramach której urzędnicy będą dysponować nowymi, nieposiadanymi wcześniej przy kontroli skarbowej uprawnieniami.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *