ABC KSEF Point #1 – Kiedy trzeba podać numer KSeF w przelewie?
0 (0)

02.01.2024

 

Kiedy trzeba podać numer KSeF w przelewie?

 

  • Obligatoryjny KSeF wprowadza nowe obowiązki w zakresie danych do uwzględniania w przelewach na rachunki bankowe.

 

  • Od momentu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF (tj. na chwilę obecną od 1 lipca 2024 r.) podatnicy dokonujący przelewu za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będą mieli obowiązek podania numeru KSeF opłacanej faktury w tytule przelewu.

 

  • Obligatoryjny MPP ma zastosowanie w przypadku, gdy:
  • należność ogółem wynikająca z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
  • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) oraz
  • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

 

W przypadku płatności za faktury w powyższych przypadkach, podanie numeru KSeF w tytule przelewu będzie obligatoryjne.

 

  • Warto zauważyć, że obowiązek umieszczania numeru KSeF w przelewie będzie dotyczył również faktur, które w MPP są opłacane fakultatywnie / z własnej woli podatnika.

 

  • Z kolei od 1 stycznia 2025 r. obowiązek wskazywania w tytule przelewu numeru KSEF będzie już dotyczył wszystkich faktur opłacanych przelewem. A zatem wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, w relacjach B2B lub B2G będą zobligowani do wskazywania w tytule przelewu numeru KSeF faktury, za którą płacą.

 

  • Jeśli płatności będziemy dokonywać nie na podstawie faktury wystawionej w KSeF, lecz np. na podstawie pro-formy – ww. regulacje nie znajdą zastosowania.

 

  • Na ten moment nie przewidziano wprost sankcji za niepodanie numeru KSeF faktury w tytule przelewu.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0