ABC KSeF Point #12
5 (3)

09.04.2024

 

Faktury poza KSeF nie zaliczymy do KUP – nowy projekt zmian w KSeF!

3 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur.

Nadal nie przedstawiono terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Ma on zostać podany do informacji publicznej na przełomie kwietnia i maja br. Wiadomo, że będzie to jeden, wspólny termin dla wszystkich podatników VAT zarówno czynnych jak i zwolnionych.

Jakie zmiany zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów?

 • Wprowadzenie w okresie przejściowym trybu offline dla wszystkich podatników. Umożliwia to wystawienie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF, na której wysłanie do systemu podatnik będzie miał 1 dzień roboczy. Warunkiem koniecznym jest oznaczenie takiej faktury kodem QR.
 • Wprowadzenie okresu przejściowego dla podatników „wykluczonych cyfrowo”. Oznacza to możliwość wystawienia faktury poza KSeF (np. faktury papierowej), ale jako warunek, żadna z faktur nie może przekroczyć kwoty 450 zł brutto, a łączna suma brutto wystawionych faktur w miesiącu musi być mniejsza lub równa 10 000 zł.
 • Wprowadzenie możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii, które są niezbędne do generowania kodów QR. Certyfikat pozwoli na wystawianie faktur opatrzonych kodem QR w trybie offline i awarii.
 • Uregulowanie kwestii związanych z fakturami konsumenckimi. Wystawianie w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma być dobrowolne. Podatnik, który wystawi w KSeF fakturę konsumencką będzie zobowiązany zapewnić konsumentowi anonimowy dostęp do niej w systemie KSeF, co będzie możliwe dzięki wygenerowaniu kodu QR.
 • Wprowadzenie obowiązku samoidentyfikacji statusu nabywcy. Podatnicy zwolnieni z VAT dokonując zakupu na potrzeby działalności gospodarczej, są zobowiązani do podania numeru VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali).
 • Umożliwienie przesłania faktury do systemu wraz z załącznikiem. Zgodnie z projektem ma to dotyczyć faktur za media, usługi telekomunikacyjne oraz innych ramowych faktur zbiorczych.

Projekt przewiduje również zmiany w zakresie podatków dochodowych. Istotną zmianą będzie brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami w przypadku, gdy:

 • faktury nie będą zawierać NIP nabywcy, jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze,
 • faktury nie zostaną wystawione w KSeF lub nie zostaną przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Jakie zmiany zostaną odroczone?

 • wymóg podania numeru KSeF w płatnościach dot. wszystkich faktur również tych dokonywanych w mechanizmie podzielonej płatności
 • rezygnacja z możliwości wystawiania faktur przy wykorzystaniu kas rejestrujących i paragonów z NIP nabywcy uznawanych za faktury uproszczone,
 • stosowanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

Ministerstwo Finansów zachęca do składania uwag dot. założeń projektu do 19 kwietnia 2024 r.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0