ABC KSEF Point #2
0 (0)

08.01.2024

Zakres danych na e-fakturze

Przepisy wprowadzające KSeF nie określają nowych elementów, które powinny znajdować się w treści faktury. Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatnik nie jest zatem zobowiązany w związku z wdrożeniem KSeF do raportowania danych w zakresie szerszym niż te wymagane ustawą o VAT.

Tym niemniej w rzeczywistości zakres informacji wymaganych w ramach schemy e-faktury będzie szerszy niż zakres danych raportowanych w strukturach JPK.

Przykładowo, aby wystawić prawidłowo e-fakturę przez KSeF podatnik (system księgowy podatnika) będzie musiał wiedzieć (i dla każdej transakcji odpowiednio zaznaczyć przy wystawianiu faktury) czy:

  • czy transakcja jest zwolniona z podatku VAT (w przypadku braku zastosowania zwolnienia należy zaznaczyć odpowiednie pole)
  • czy transakcja podlega pod metodę kasową
  • czy ma zastosowanie samofakturowanie
  • czy ma zastosowanie mechanizm podzielonej płatności
  • czy ma zastosowanie odwrotne obciążenie
  • czy jest to transakcja trójstronna uproszczona
  • czy transakcja polega na wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu
  • czy ma zastosowanie procedura marży, o których mowa w art. 119 i 120 ustawy o VAT?

 

W chwili obecnej na fakturze podaje się powyższe informacje, o ile występują. Natomiast wraz z wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF, na e-fakturze będziemy informować również o tym, że powyższe okoliczności nie występują.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0