ABC KSeF Point #3
0 (0)

16.01.2024

Zmiany w JPK po wejściu obowiązkowego KSeF

Prace nad KSeF w Ministerstwie Finansów nie zwalniają!

  • Na początku stycznia 2024 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 13; dalej: Rozporządzenie JPK) (link).
  • Głównym celem Rozporządzenia JPK jest wprowadzenie zmian doprecyzowujących regulacje dotyczące zawartości JPK VAT, ale także wprowadzenie nowych elementów związanych z KSeF.
  • Najważniejszą zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem jest nałożenie na podatników obowiązku wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK – od 1 stycznia 2025 r. – numeru KSeF faktur sprzedażowych. W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazywanie numerów KSeF faktur sprzedażowych (w ewidencji VAT należnego) będzie dobrowolne.
  • Dobrowolne będzie również wykazywanie w części ewidencyjnej numerów KSeF w przypadku faktur zakupowych.
  • Ministerstwo Finansów odeszło natomiast od pomysłu wprowadzenia znaczników ewidencyjnych „OFF” (dla faktur wystawianych w okresie awarii – w trybie offline) oraz „BFK” (dla faktur wystawianych poza KSeF). Jest to dobra informacja dla podatników.
  • Spełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia JPK wiąże się z koniecznością dostosowania systemów informatycznych. Dane przekazywane w JPK powinny być spójne z danymi zawartymi w KSeF. Warto zauważyć, że kwestia ta będzie szczególnie istotna w kontekście daty wystawienia faktury, która jest nadawana przez KSeF dopiero po pozytywnej wysyłce faktury. W pliku JPK powinna być raportowana data wystawienia faktury pobrana z KSeF (a nie data wskazana w polu P_1 faktury).

Publikacja Rozporządzenia pokazuje, że mimo licznych głosów za przesunięciem wejścia w życie obligatoryjnego KSeF, Ministerstwo zdaje się nie zakładać odroczenia tego terminu. W konsekwencji trzeba być przygotowanym do obligatoryjnego KSeF już od 1 lipca 2024 r.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0