ABC KSeF Point #9
0 (0)

05.03.2024

Jak wystawić fakturę w KSeF na kilku nabywców?

 

Każda faktura zawiera obowiązkowo dane dotyczące sprzedawcy (podatnika VAT) oraz nabywcy. Z reguły, faktury są wystawiane na jednego nabywcę. Są jednak przypadki, gdy nabywcą towarów lub usług jest kilka osób (przykładowo, sprzedaż nieruchomości na rzecz małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej). W takim przypadku, na fakturze powinniśmy wskazać dane wszystkich występujących nabywców.

Jak to zrobić w KSeF?

  • Na poziomie elementu „Faktura” wypełniamy elementy „Podmiot1” i „Podmiot2”. Pierwszy („Podmiot1”) zawiera dane podatnika (sprzedawcy), drugi natomiast (Podmiot2) dane pierwszego nabywcy. Są to elementy obligatoryjne dla wszystkich faktur.
  • W elemencie „Podmiot2” (dane nabywcy) powinniśmy obligatoryjnie wskazać dane identyfikacyjne kupującego: nazwę (imię i nazwisko) oraz NIP.
  • Teoretycznie, zgodnie z wzorem faktury ustrukturyzowanej, adres nabywcy jest polem opcjonalnym. Zgodnie z broszurą informacyjną, pole to nie będzie wymagało wypełnienia jedynie w przypadku faktur uproszczonych. A zatem, w większości przypadków, dane nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej powinny również objąć wskazanie adresu nabywcy.  
  • Dane dodatkowego nabywcy powinny być wskazane w elemencie „Podmiot3”.
  • Element „Podmiot3” jest elementem fakultatywnym i zawiera dane wszelkich podmiotów trzecich, innych niż Podmiot1 i Podmiot2, które są związane z fakturą, takich jak: faktor, odbiorca faktury, członek grupy VAT, płatnik faktury. Element ten jest również wykorzystywany do wskazania dodatkowego nabywcy.
  • W elemencie „Podmiot3” powinniśmy obligatoryjnie wskazać dane identyfikacyjne dodatkowego nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz NIP. Dodatkowo, w polu „Rola” należy podać wartość „4” (przez którą potwierdzamy, że kolejny podmiot na fakturze jest dodatkowym nabywcą).
  • Dla dodatkowego nabywcy przewidziano jeszcze do wypełnienia pole „Udzial”. W polu tym podaje się procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100%, a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. Warto pamiętać o wypełnieniu tego pola, gdyż w przypadku jego niewypełnienia przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe.

Element Podmiot3, w strukturze faktury ustrukturyzowanej, może wystąpić maksymalnie 100 razy. Teoretycznie, możemy zatem mieć maksymalnie 100 dodatkowych nabywców, których dane znajdą się na fakturze ustrukturyzowanej.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0