Schematy podatkowe (MDR) – zmiany dotyczące raportowania
0 (0)

31.07.2020

 

1 lipca 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące schematów podatkowych (MDR). Ustawa nowelizująca dostępna jest tutaj. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian jest obowiązek ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych. Nie jest to jednak jedyna istotna zmiana.

 

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Jedną z kluczowych zmian jest konieczność ponownego raportowania schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Numer schematu (NSP) wydany wcześniej dla takiego już zaraportowanego transgranicznego schematu staje się nieważny z dniem 1 lipca 2020 r.

Ponowne raportowanie dotyczy wszystkich podmiotów: promotora, korzystających i wspomagających. Pierwotne terminy na ponowne raportowanie były następujące:

  • do 31 lipca 2020 r. – dla promotora;
  • do 16 sierpnia 2020 r. – dla korzystającego;
  • do 31 sierpnia 2020 r. – dla wspomagającego.

W związku z epidemią COVID-19 terminy te zostały jednak wydłużone:

  • do 31 grudnia 2020 r. – dla promotora;
  • do 31 stycznia 2021 r. – dla korzystającego;
  • do 28 lutego 2021 r. – dla wspomagającego.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów dostępne jest tutaj.

 

MDR-3 nie musi być podpisany przez cały zarząd

Zmianie uległy także wymogi dotyczące podpisywania MDR-3. Do tej pory formularz ten musiał być podpisywany przez wszystkich członków zarządu spółki prawa handlowego. Po nowelizacji wystarczą podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. Zmiana ta ma ułatwić podatnikom niebędącym osobami fizycznymi składanie informacji MDR-3.

 

Szerszy katalog rajów podatkowych

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami schemat podatkowy występuje m.in. w przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi mających siedzibę na terytorium tzw. rajów podatkowych, zgodnie z przepisami polskich ustaw o PIT/CIT. Zgodnie z nowymi przepisami, Minister Finansów będzie ogłaszał obwieszczeniem listę krajów i terytoriów wskazanych w wykazie unijnym (jurysdykcje niechętne współpracy dla celów podatkowych), które nie zostały ujęte w wykazie obowiązującym na podstawie przepisów o podatkach dochodowych. Katalog rajów podatkowych rozszerzy się zatem o kraje znajdujące się w wykazie unijnym.

 

Zmiany w kompetencjach organów podatkowych w zakresie MDR

Nowe przepisy przewidują możliwość delegowania (w drodze rozporządzenia) przez Ministra Finansów innym organom KAS kompetencji w zakresie MDR, głównie dotyczących nadawania NSP. Na marginesie można wskazać, że działania w zakresie nadawania NSP są obecnie dużo bardziej sprawne niż wcześniej.

 

Numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT)

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dodatkowego numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), który nadawany jest w celu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w ograniczonym zakresie z Komisją Europejską.

 

Nowe wzory struktur logicznych (schem)

W związku z wprowadzonymi zmianami, Ministerstwo Finansów opublikowało również nowe wzory struktur logicznych elektronicznej informacji i zawiadomień, które obowiązują od 1 lipca 2020 r. (link).

 

Pobierz wersję PDF

 

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu

biuro@abctax.com.pl

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *