Kolejne odroczenia przepisów o podatku u źródła

Tomasz Napierała

0

Kolejne odroczenie przepisów o podatku u źródła 30 czerwca 2021 r. weszły w życie rozporządzenia, które po raz kolejny odraczają przepisy dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) wg tzw. mechanizmu pay&refund. Zgodnie z nim podmioty wypłacające na rzecz nierezydentów należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także licencje, odsetki czy […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Fiskus zbyt chętnie odmawia wydania interpretacji

Tomasz Napierała

0

Jeśli w danej sprawie może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, organ może nie wydać interpretacji indywidualnej. Tak jest np. w sprawach dotyczących darowizn czy przekształceń. Przedstawiciele fiskusa otrzymali uprawnienie do odmowy wydania interpretacji indywidualnych, jeśli do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionych przez podatnika we wniosku może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wynika […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – dla jakich czynności może mieć zastosowanie

Tomasz Napierała

0

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w zamierzeniach miała być wymierzona w „grube sprawy”. Niestety, w praktyce okazuje się, że minister finansów stosuje ją także w dużo bardziej prozaicznych przypadkach. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała być stosowana w poważnych przypadkach. Wskazują na to m.in. przykłady schematów unikania opodatkowania wskazane w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej klauzulę. Kiedy zatem […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi wątpliwości

Tomasz Napierała

0

Ponieważ środki, które do tej pory przysługiwały fiskusowi w walce z nieuczciwymi podatnikami, uważano za zbyt małe, urzędnicy dostali od połowy lipca nową broń do ręki. Sformułowania tych regulacji nie są jednak jednoznaczne. Stosowanie obowiązującej od 15 lipca br. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania może budzić wiele wątpliwości. Należy do nich przede wszystkim wykładnia pojęć, na […]