Ulga badawczo-rozwojowa. Kiedy można z niej skorzystać?
0 (0)

01.03.2017

Od 2016 r. do ustaw o PIT i o CIT wprowadzono tzw. ulgę badawczo-rozwojową. Pozwala ona podatnikom na odliczenie od postawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W zależności od rodzaju kosztów odliczenie to wynosi 30% lub 50%. W praktyce więc ulga umożliwia odliczenie 130% lub 150% KUP od dochodu, jeżeli koszty te były poniesione na tzw. działalność B+R.

Na czym polega działalność B+R

Posiada swoją definicję ustawową (art. 5a pkt 38 ustawy o PIT) oraz (art. 4 pkt 26 ustawy o CIT). Polega na działalności twórczej obejmującej badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do wytworzenia nowych zastosowań.

Jak widać działalność B+R składa się z badań naukowych oraz prac rozwojowych. Obie te kategorie działalności B+R są szczegółowo zdefiniowane w obu ustawach (badania naukowe – art. 5a pkt 39 ustawy o PIT oraz art. 4 pkt 27 ustawy o CIT; prace rozwojowe – art. 5a pkt 40 ustawy o PIT oraz art. 4 pkt 28 ustawy o CIT).

Na podstawie tych definicji ciężko jest jednak wskazać przykłady działalności B+R. W tym celu należy odnieść się do interpretacji organów podatkowych.

Przykłady działalności B+R

Za działalność B+R organy podatkowe uznały m. in.:

  • produkcję drożdży i dodatków piekarniczych m. in. w zakresie: wprowadzania nowych produktów (smaków), wprowadzania nowego składu chemicznego, wprowadzania nowych procesów produkcji jak np. zautomatyzowane procesy pakowania czy proces produkcji nowego dodatku
  • piekarniczego, co wpływa na wiele różnych aspektów, jak np. termin ważności, wprowadzanie pilotażowych rozwiązań dotyczących receptur piekarniczych [DIS w Katowicach 25 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP)];
  • produkcję kostki brukowej i wyrobów betonowych m. in. w zakresie wprowadzania nowych produktów, prac rozwojowych nad zmniejszeniem czasochłonności produkcji, zmniejszeniem zużycia materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej) potrzebnych do produkcji [DIS w Bydgoszczy 2 grudnia 2016 r. (0461-ITPB3.4510.522.2016.2.PS)];
Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *