„Biała lista” podmiotów VAT – TAX ALERT 10/2019
0 (0)

03.09.2019

„Biała lista” podmiotów VAT obowiązuje już od 1 września. Nowa baza to cenne narzędzie do weryfikacji kontrahentów, które zawiera dodatkowe dane m.in. o numerach rachunków bankowych podatników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. Szczegóły dostępne również tutaj.

Już od września

„Biała lista” podmiotów VAT jest dostępna od 1 września br. Link do listy znajduje się tutaj, a do ustawy ją wprowadzającej tutaj.

Rozszerzony zakres danych w jednej wyszukiwarce

„Biała lista” zastępuje dotychczasowe wyszukiwarki i wykazy. Obejmuje ona dotychczasowe dane (m.in. status podatnika VAT), ale również nowe informacje, m.in. numery rachunków rozliczeniowych podatników VAT wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Dane są aktualizowane codziennie

Lista jest aktualizowana raz na dobę w każdy dzień roboczy. Umożliwia ona także weryfikację podatnika na dany / określony dzień – do 5 lat wstecz.

Dzienny limit zapytań o kontrahenta

Korzystanie z „białej listy” jest ograniczone. Limit wynosi 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów. Ma to na celu zapewnienie wydajności „białej listy”. To początkowo może rodzić problemy, w weryfikacji rachunków kontrahentów. Limit ma nie obowiązywać przy manualnym wyszukiwaniu.

Płatność na błędny rachunek – sankcje CIT i VAT dopiero od przyszłego roku

Nowe przepisy przewidują brak możliwości uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatku w części, w jakiej płatność zostanie dokonana na inny rachunek rozliczeniowy niż wskazany w „białej liście”. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Dodatkowo w takim przypadku nabywca będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za ewentualnie nierozliczony VAT od takiej transakcji. Sankcje te będą jednak obowiązywać dopiero od 01.01.2020 r. Przewidziane jest wyłączenie sankcji – w przypadku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od zlecenia przelewu o dokonaniu płatności na inny rachunek.

Brak sankcji dla płatności zagranicznych

Sankcja ma zastosowanie tylko do płatności na rzecz zarejestrowanych podatników VAT, którzy na „białej liście” mają wskazany rachunek bankowy. Nie dotyczy zatem podmiotów zagranicznych, które nie są zarejestrowane na VAT w Polsce lub przy rejestracji nie podały rachunku VAT. Zagraniczne rachunki bankowe są jednak zamieszczone w „białej liście”, jeśli informacja o nich podana została w zgłoszeniu NIP-2. W takim przypadku konieczna jest płatność na wskazany rachunek.

Sankcje dla faktoringu i usług podobnych

Wprowadzono też sankcje dotyczące płatności na „błędny” rachunek w przypadku faktoringu i usług podobnych. W takim przypadku faktor musi rozpoznać przychód w takiej wysokości, w jakiej płatność związana z transakcją powyżej 15 000 zł została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie.

Banki nie wprowadzają szczególnych rozwiązań

Na chwilę obecną banki nie mają obowiązku wprowadzenia systemów do weryfikacji, czy wychodzące płatności są kierowane na rachunek bankowy zgodny z „białą listą”. Należy zatem każdorazowo sprawdzić zgodność rachunku do przelewu z rachunkiem z wykazu.

Warto zrobić przegląd zapisanych w systemie numerów kont bankowych

Co prawda ustawodawca przewiduje wyłączenie sankcji w PIT/CIT (w przypadku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od zlecenia przelewu o dokonaniu płatności na inny rachunek), warto jednak uniknąć niepotrzebnej pracy związanej z przesyłaniem zawiadomień do naczelnika urzędu skarbowego i zweryfikować zawczasu numery rachunków.

Indywidualne subkonta bankowe – np. na dostawy energii

Tzw. „subrachunki”, tworzone masowo (np. przez dostawców energii i innych mediów) nie znajdują się na „białej liście” – są to indywidualne konta utworzone dla danego kontrahenta. Ze wstępnych informacji udzielonych przez MF wynika, że indywidualne rachunki zostaną powiązane z głównymi rachunkami (np. dostawców energii i usług telekomunikacyjnych), które znajdują się na „białej liście”. Resort ma zamiar zmienić to do momentu wejścia w życie przepisów dotyczących sankcji – a więc do 01.01.2020 r.

Płatności za pomocą kart kredytowych

Co do zasady płacąc kartą nie znamy rachunku, na który zostaną przelane pieniądze. Takie płatności mogą być więc wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. MF planuje analizę tego problemu wraz z sektorem bankowym i operatorami kart. Ma to na celu wypracowanie rozwiązania pozwalającego na uniknięcie sankcji przy płatności kartami.

Zachęcamy do kontaktu z nami w sprawie „białej listy”.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *