Karty paliwowe – czy odliczenie VAT jest zagrożone? – TAX ALERT 8/2019
0 (0)

22.07.2019

15. maja br. TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie (Vega International) dotyczącej rozliczeń VAT związanych z kartami paliwowymi (sygn. C-235/18). TSUE stwierdził, że w przypadku transakcji zakupu paliwa z użyciem karty paliwowej udostępnianej przez podmiot, który nie jest jednocześnie bezpośrednim sprzedawcą paliwa nie mamy do czynienia z łańcuchową dostawą towarów, lecz z usługą finansową zwolnioną z VAT. Taka kwalifikacja oznacza brak prawa do odliczenia VAT zarówno u podmiotu udostępniającego kartę, jak i u podmiotu korzystającego z karty. Podatnicy zaczęli więc zadawać sobie pytanie czy dokonując zakupów przy użyciu kart paliwowych mają prawo do odliczenia VAT.

Szczegóły tutaj

Sprawa Vega International

W ocenie TSUE w sprawie Vega International za tym, że mamy do czynienia z usługą finansową przemawiało to, że:

  • podmiot udostępniający kartę nie dysponuje paliwem jak właściciel, ponieważ paliwo to było nabywane przez podmiot korzystający z karty bezpośrednio od dostawców i według jego wyłącznego uznania,
  • warunki, na jakich była udostępniana karta wskazują, że udostępniający świadczy usługę finansową, finansując zakup paliwa,
  • stosując dodatkową opłatę (2%) wobec podmiotu korzystającego z kart udostępniający otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Sprawa Auto Lease

„Problem” z VAT od kart paliwowych zaczął się od wyroku TSUE z 06.02.2003 r. w sprawie Auto Lease BV (C-185/01). TSUE również uznał w nim, że porozumienie w zakresie zarządzania paliwem nie stanowi umowy o dostawę paliwa, lecz umowę o finansowanie jego zakupu. Wg TSUE spółka leasingowa nie nabywała paliwa w celu dokonania jego odsprzedaży leasingobiorcy, lecz to ten ostatni dokonywał swobodnego wyboru zarówno jakości i ilości, jak i daty zakupu paliwa, a tym samym dysponował tym paliwem jak właściciel.

Dostawa łańcuchowa

Kluczową kwestią w sprawie odliczenia VAT od zakupów przy użyciu kart paliwowych jest to, czy dana transakcja stanowi dostawę łańcuchową, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Kwalifikacja określonych transakcji jako dostawy łańcuchowej bądź usługi zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Samo dokonywanie rozliczeń przy użyciu kart paliwowych nie jest decydujące w tym zakresie. Każdorazowo należy dokonać analizy postanowień umów łączących strony transakcji.

Urzędy i sądy raczej dotychczas przychylne dla podatników

Dotychczasowe interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych w większości są korzystne dla podatników i potwierdzają prawo do odliczenia VAT. Są one wydawane zarówno na wniosek podmiotów udostępniających karty paliwowe, jak i korzystających z kart. Przykładowo: interpretacje z 28.09.2018 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.487.2018.2.JŻ, z 08.08.2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.383.2018.1.JN, z 07.03.2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.34.2018.1.PR. Wyroki: WSA w Warszawie z 12.07.2017 r. (III SA/Wa 1971/16), WSA w Warszawie 31.01.2017 r. (III SA/Wa 3034/15).

W interpretacjach i wyrokach wskazuje się, że podmiot pośredniczący (udostępniający karty) ma prawo do faktycznego rozporządzania rzeczą jak właściciel, a w konsekwencji następuje dostawa łańcuchowa m.in. jeżeli:

  • podmiot pośredniczący ma prawo do kształtowania ceny towaru i warunków jego nabycia;
  • podmiot pośredniczący obciążony zostaje ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w stosunku do np. wadliwego towaru;
  • wpływ podmiotu pośredniczącego na ww. elementy wynika z postanowień umownych pomiędzy dostawcą, emitentem karty i kolejnymi podmiotami w łańcuchu;
  • pośrednik określa zakres działania kart paliwowych, tj. decyduje o asortymencie towarów i usług, które można nabyć przy ich użyciu,
  • pośrednik ma możliwość blokowania kart paliwowych w określonych przypadkach.

Każdy przypadek wymaga analizy

Ze względu na różnorodność modeli kart paliwowych wyrok TSUE z 15.05.2019 r. nie będzie miał zastosowania do każdej sytuacji, w której paliwo jest nabywane przy użyciu kart paliwowych. Jednoznaczna odpowiedź czy odliczenie VAT z kart paliwowych jest zagrożone w danym przypadku wymaga szerszej analizy.

Jeżeli korzystają Państwo z kart paliwowych zachęcamy do weryfikacji tego zagadnienia. Możemy w tym Państwu pomóc.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *