Planowane zmiany w VAT. Co nas czeka w 2021 r.?
0 (0)

13.11.2020

28 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT. Projekt przewiduje szereg rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT, w tym tzw. pakiet „SLIM VAT”. Poniżej omawiamy najistotniejsze planowane zmiany w ramach pakietu SLIM VAT.

 Zapraszamy na odpłatne szkolenie, na którym będziemy omawiali m.in. te zmiany, które odbędzie się 19 listopada 2020 r. oraz  na szkolenie ,,VAT dla praktyków”, które będzie miało miejsce 20 listopada 2020 r.

Informacje o szkoleniach

 

Uproszczenia w zakresie faktur korygujących

Projekt zakłada rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej in minus. Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku VAT będzie możliwe już w momencie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem posiadania przez dostawcę dokumentacji potwierdzającej dokonane z nabywcą uzgodnienia dotyczące ustalenia warunków korekty. W przypadku braku posiadania tego typu dokumentacji w okresie w którym wystawiono fakturę korygującą, korektę należy wykazać za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację uzyskano.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, po stronie nabywcy, zmniejszenie podatku naliczonego będzie dokonywane za okres, w którym uzgodnione zostały warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej (obecnie nabywca dokonuje obniżenia VAT naliczonego, co do zasady, w momencie otrzymania korekty).

W ustawie o VAT uregulowany zostanie również sposób rozliczenia faktur korygujących in plus. Dotychczas podatnicy mogli opierać się w tej kwestii jedynie na interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie. Zgodnie z nowymi regulacjami rozliczenie będzie dokonywane w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Kolejną zmianą będzie możliwość stosowania do celów VAT kursów walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Zmiana pozwoli na stosowanie jednego wspólnego kursu waluty do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT, przy czym jeśli podatnik skorzysta z takiej możliwości, to będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

 

Uproszczenia dla przedsiębiorców

Ponadto pakiet SLIM VAT przewiduje zmiany mające uprościć i ułatwić rozliczenia VAT przedsiębiorców, w tym w szczególności:

  • wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów oraz otrzymanie dokumentu celnego dla zachowania prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy zaliczkach z tytułu eksportu towarów.
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji z 2 do 3 następnych okresów rozliczeniowych – dla podatników rozliczających się miesięcznie.
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
  • podwyższenie limitu dotyczącego „prezentów o małej wartości” z 10 zł do 20 zł.

 

Pozostałe zmiany

Projekt zawiera także inne zmiany mające doprecyzowujący i uzupełniający charakter.

Po nowelizacji pojawi się możliwość uzyskania wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla towarów identyfikowanych według PKWiU (obecnie WIS może objąć towary klasyfikowane wyłącznie według CN). Wiążące informacje stawkowe mają obowiązywać przez 5 lat od momentu ich wydania (obecnie są ważne bezterminowo). Zgodnie z projektem, dotychczas wydane WIS zachowają ważność przez 5 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Projekt przewiduje również istotne zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, w tym w szczególności:

  • Wyłączenie obowiązku stosowania tego mechanizmu również w przypadku dokonania innych potrąceń niż potrącenia wynikające z kodeksu cywilnego.
  • Wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT podatku VAT z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych.
  • Przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym MPP.

 

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Zgodnie z projektem, przepisy zmieniające mają – z pewnymi wyjątkami – wejść w życie już od 1 stycznia 2020 r. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny tutaj.

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *