Stałe doradztwo podatkowe

Na bieżąco udzielamy Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii podatkowych. W czym dokładniej możemy pomóc?

Czytaj więcej

Doraźne doradztwo podatkowe

Nie każda firma potrzebuje stałego doradztwa podatkowego, ale w wielu sytuacjach niezbędne jest doraźne wsparcie specjalistów. W jaki sposób mogą Państwo z niego skorzystać?

Czytaj więcej

Audyt podatkowy

Profesjonalnie zrealizowany audyt ma wiele zalet, a jedną z nich jest uzyskanie pewności co do poprawności rozliczeń podatkowych w spółce. W jaki sposób możemy go zrealizować?

Czytaj więcej

Dedykowane szkolenia

Jeśli chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności praktyczne związane z rozliczaniem podatków, bądź poznać najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego - zorganizujemy dla Państwa dedykowane szkolenie.

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za nowymi obowiązkami podatkowymi.

Czytaj więcej

Stałe doradztwo podatkowe          Wysyłam zapytanie

Wspieramy Państwa w bieżącej działalności. Precyzyjnie i szybko odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące podatków, co usprawnia codzienne funkcjonowanie firmy i zapewnia działania zgodne z aktualnymi przepisami oraz bezpieczne podatkowo. Co gwarantujemy Państwu w ramach stałego doradztwa podatkowego?

 • bieżące wsparcie doradców z kilkunastoletnim doświadczeniem, którzy pomagają Państwu w codziennej działalności biznesowej – udzielamy rzetelnych odpowiedzi już podczas rozmowy telefonicznej, a najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przesyłamy w formie mailowej praktyczne porady sformułowane w przystępny sposób
 • kompleksową obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, w skład której wchodzą takie działania jak m.in. sporządzanie opinii, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, pism podatkowych oraz prace z zakresu cen transferowych lub wsparcie w kontrolach podatkowych
 • możliwość konsultacji i pomocy także w kwestiach księgowych i prawnych
 • bezpłatny audyt wstępny na początku współpracy
 • nieodpłatne spotkania raz na pół roku – przyjedziemy do Państwa siedziby, by wspólnie omówić najważniejsze kwestie

Miesięczną pulę godzin doradztwa zawsze ustalamy wspólnie z Klientem – zależy nam bowiem na Państwa wygodzie oraz indywidualnym podejściu. Dodatkowo niewykorzystany w danym miesiącu czas konsultacji mogą Państwo zagospodarować w kolejnych bez żadnych ograniczeń.

 

Krok 1

Zadają Państwo pytanie mailowo bądź telefonicznie.

Krok 2

Niezwłocznie potwierdzamy odbiór zapytania, udzielamy wstępnej porady, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw informujemy o tym, kiedy przygotujemy odpowiedź – czas ten nie przekracza 3 dni.

Krok 3

Dogłębnie analizujemy zagadnienie m.in. analizujemy przepisy, najnowsze orzecznictwo, interpretacje, konsultujemy się z przedstawicielami organów państwowych i przygotowujemy dla Państwa odpowiedź.

Krok 4

W ciągu maksymalnie 3 dni przesyłamy Państwu mailowo odpowiedź lub pisemne potwierdzenie porady udzielonej wcześniej podczas rozmowy telefonicznej.

Doraźne doradztwo podatkowe          Wysyłam zapytanie

Służymy Państwu pomocą we wszelkich kwestiach podatkowych, z jakimi mogą Państwo zetknąć się w trakcie prowadzenia działalności biznesowej. Model współpracy każdorazowo dopasowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb i problemu, którego dotyczy zapytanie. Dbamy o to, by nasze wsparcie miało kompleksowy i praktyczny charakter. W ramach doraźnego doradztwa podatkowego nasi doświadczeni doradcy mogą sporządzić dla Państwa m.in.:

 • opinie podatkowe
 • wnioski o wydanie interpretacji
 • pisma w postępowaniach podatkowych i sądowych (skargi, odwołania i tym podobne)

Podstawową różnicą względem stałego doradztwa podatkowego jest model współpracy. W przypadku usług doradczych świadczonych doraźnie razem ustalamy stały budżet na określone aktywności (np. sporządzenie opinii podatkowej) lub płacą Państwo za rzeczywisty czas pracy naszych specjalistów w danym miesiącu według ustalonej wcześniej stawki godzinowej. Doradztwo nie wiąże się ze stałym zobowiązaniem dla Państwa.

 

Krok 1

Zwracają się do nas Państwa z zapytaniem drogą mailową bądź telefoniczną.

Krok 2

Potwierdzamy odbiór zapytania, upewniamy się, że dobrze rozumiemy Państwa potrzeby i przedstawiamy Państwu naszą ofertę obejmującą zakres usługi doraźnego doradztwa podatkowego, jaką w odpowiedzi na nie możemy dla Państwa wykonać. Określamy także czas potrzebny na jej realizację i wycenę.

Krok 3

Po uzgodnieniu warunków współpracy wnikliwie analizujemy Państwa zapytanie, zestawiamy jego przedmiot z aktualnymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem, w razie potrzeby konsultujemy się także z odpowiednimi instytucjami. Następnie na tej podstawie przygotowujemy dla Państwa poradę bądź odpowiedni dokument w postaci opinii, wniosku czy innego rodzaju pisma.

Krok 4

Przekazujemy Państwu efekt naszej pracy, a w razie potrzeby omawiamy poszczególne zagadnienie podczas spotkania czy telekonferencji.

Audyt podatkowy          Wysyłam zapytanie

Dzięki audytowi Państwa firmy identyfikujemy ewentualne ryzyka, jak i obszary optymalizacji. To działanie pozwala wykryć nie tylko nieprawidłowości czy zaległości podatkowe, ale też poprawić cash-flow, wskazać możliwe oszczędności czy nadpłaty. W wyniku audytu wielu naszych Klientów mogło również uprościć swoje rozliczenia i skrócić czas potrzebny na sporządzanie deklaracji podatkowych. Przeprowadzany przez nas audyt obejmuje w szczególności:

 • analizę kluczowych dla Państwa, zasygnalizowanych nam zagadnień
 • standardowych transakcji sprzedażowych i zakupowych dotyczących podstawowego obszaru działalności spółki
 • przegląd transakcji niestandardowych
 • standardowych kwestii w zakresie CIT i VAT

Zakres i formę audytu dopasowujemy każdorazowo do Państwa potrzeb. Możemy go dla Państwa zrealizować w jednym z następujących wariantów:

 • pełny audyt – obejmuje kompleksowe badanie rozliczeń podatkowych na bazie szerokiej próby dokumentów;
 • skrócony przegląd (quick scan) – jest ukierunkowany na identyfikację kluczowych ryzyk lub wskazanych obszarów (przykładowo rozliczenia VAT według nowych przepisów); realizujemy go dla tych Klientów, którzy nie mają czasu lub budżetu na pełen audyt
 

Krok 1

Po uzgodnieniu warunków współpracy przesyłamy Państwu kwestionariusz podatkowy i listy wymaganych dokumentów.

Krok 2

Dogłębnie analizujemy dostarczone przez Państwa materiały.

Krok 3

Część audytu przeprowadzamy w Państwa siedzibie. Podczas tej wizyty analizujemy wcześniej przygotowane próbki dokumentów (dokumenty księgowe, konta, umowy, deklaracje i tym podobne), rozmawiamy także z osobami prowadzącymi księgi. Analizujemy wszystkie zebrane materiały, a następnie przygotowujemy raport zawierający podsumowanie wniosków z całego przeglądu wraz z rekomendacjami.

Krok 4

Wynik audytu omawiamy z Państwem podczas spotkania w siedzibie Państwa firmy.

Dedykowane szkolenia          Wysyłam zapytanie

Każde nasze szkolenie jest „szyte na miarę” i prowadzone przez praktyka lub praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Tematyka może obejmować bardziej standardowe kwestie, jak na przykład zmiany w przepisach, ale też wskazane przez Państwa zagadnienia prawa podatkowego. Nasze szkolenia mają interaktywny i warsztatowy charakter. Nie tylko przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje i obowiązujące przepisy, ale też wspólnie je analizujemy i dyskutujemy. Po zakończonych warsztatach przekazujemy też Państwu przygotowane w przejrzysty i użyteczny sposób pisemne podsumowanie wybranych zagadnień, które poruszaliśmy. Indywidualnie uzgadniamy nie tylko zakres tematyczny szkolenia, ale i jego czas trwania, termin, koszt oraz miejsce – możemy zorganizować je w siedzibie Państwa bądź naszej firmy.

 

Krok 1

Ustalamy z Państwem zakres tematyczny szkolenia, a także kwestie organizacyjne.

Krok 2

Przygotowujemy i przedstawiamy Państwu listę zagadnień, których omówienie rekomendujemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełniacie Państwo agendę szkolenia o zagadnienia szczególnie dla Państwa istotne.

Krok 3

Biorąc pod uwagę zasygnalizowane przez Państwa kwestie, opracowujemy szczegółowy scenariusz szkolenia i przygotowujemy się do niego.

Krok 4

Wynik audytu omawiamy z Państwem podczas spotkania w siedzibie Państwa firmy.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym          Wysyłam zapytanie

Ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za nowymi obowiązkami podatkowymi. Prawidłowa adaptacja zmian w firmie jest jednak niezwykle istotna, ponieważ od niej zależy poziom ryzyka podatkowego, które może wiązać się z błędną implementacją przepisów, niewypełnieniem obowiązków lub pomyłkowym zaniżeniem zobowiązania podatkowego i poniesieniem z tego powodu sankcji, np. zapłaty odsetek czy kar przewidzianych w polskim KKS. Nowe przepisy niosą za sobą nową odpowiedzialność, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla spółki, jak i osób zarządzających staje się priorytetem, ale stanowi również wyzwanie. Mnogość i zawiłość obecnych  zmian podatkowych powoduje bowiem, że minimalizacja ryzyka podatkowego powinna być oparta o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Z chęcią pomożemy w maksymalizacji bezpieczeństwa podatkowego w Państwa firmie m.in. w zakresie:

 • Wdrożenia procedur MDR,
 • Audytu MDR,
 • Procedury weryfikacji dostawców na gruncie VAT,
 • Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • Odpowiedzialności KKS.