Stałe doradztwo podatkowe

Na bieżąco udzielamy Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii podatkowych. W czym dokładniej możemy pomóc?

Czytaj więcej

Doraźne doradztwo podatkowe

Nie każda firma potrzebuje stałego doradztwa podatkowego, ale w wielu sytuacjach niezbędne jest doraźne wsparcie specjalistów. W jaki sposób mogą Państwo z niego skorzystać?

Czytaj więcej

Audyt podatkowy

Profesjonalnie zrealizowany audyt ma wiele zalet, a jedną z nich jest uzyskanie pewności co do poprawności rozliczeń podatkowych w spółce. W jaki sposób możemy go zrealizować?

Czytaj więcej

Dedykowane szkolenia

Jeśli chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności praktyczne związane z rozliczaniem podatków, bądź poznać najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego - zorganizujemy dla Państwa dedykowane szkolenie.

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za nowymi obowiązkami podatkowymi.

Czytaj więcej

Wsparcie dla biznesu: Ukraina Point

Sytuacja na Ukrainie, a co za tym idzie – klimat biznesowy i ustawodawstwo – zmieniają się dynamicznie. Warto zdawać sobie sprawę z tych wszystkich zmian, aby skutecznie realizować działania biznesowe na rynku ukraińskim. Oferujemy swoje wsparcie w tym kierunku.

Czytaj więcej

Stałe doradztwo podatkowe          Wysyłam zapytanie

Wspieramy Państwa w bieżącej działalności. Precyzyjnie i szybko odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące podatków, co usprawnia codzienne funkcjonowanie firmy i zapewnia działania zgodne z aktualnymi przepisami oraz bezpieczne podatkowo. Co gwarantujemy Państwu w ramach stałego doradztwa podatkowego?

 • bieżące wsparcie doradców z kilkunastoletnim doświadczeniem, którzy pomagają Państwu w codziennej działalności biznesowej – udzielamy rzetelnych odpowiedzi już podczas rozmowy telefonicznej, a najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przesyłamy w formie mailowej praktyczne porady sformułowane w przystępny sposób
 • kompleksową obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, w skład której wchodzą takie działania jak m.in. sporządzanie opinii, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, pism podatkowych oraz prace z zakresu cen transferowych lub wsparcie w kontrolach podatkowych
 • możliwość konsultacji i pomocy także w kwestiach księgowych i prawnych
 • bezpłatny audyt wstępny na początku współpracy
 • nieodpłatne spotkania raz na pół roku – przyjedziemy do Państwa siedziby, by wspólnie omówić najważniejsze kwestie

Miesięczną pulę godzin doradztwa zawsze ustalamy wspólnie z Klientem – zależy nam bowiem na Państwa wygodzie oraz indywidualnym podejściu. Dodatkowo niewykorzystany w danym miesiącu czas konsultacji mogą Państwo zagospodarować w kolejnych bez żadnych ograniczeń.

 

Krok 1

Zadają Państwo pytanie mailowo bądź telefonicznie.

Krok 2

Niezwłocznie potwierdzamy odbiór zapytania, udzielamy wstępnej porady, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw informujemy o tym, kiedy przygotujemy odpowiedź – czas ten nie przekracza 3 dni.

Krok 3

Dogłębnie analizujemy zagadnienie m.in. analizujemy przepisy, najnowsze orzecznictwo, interpretacje, konsultujemy się z przedstawicielami organów państwowych i przygotowujemy dla Państwa odpowiedź.

Krok 4

W ciągu maksymalnie 3 dni przesyłamy Państwu mailowo odpowiedź lub pisemne potwierdzenie porady udzielonej wcześniej podczas rozmowy telefonicznej.

Doraźne doradztwo podatkowe          Wysyłam zapytanie

Służymy Państwu pomocą we wszelkich kwestiach podatkowych, z jakimi mogą Państwo zetknąć się w trakcie prowadzenia działalności biznesowej. Model współpracy każdorazowo dopasowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb i problemu, którego dotyczy zapytanie. Dbamy o to, by nasze wsparcie miało kompleksowy i praktyczny charakter. W ramach doraźnego doradztwa podatkowego nasi doświadczeni doradcy mogą sporządzić dla Państwa m.in.:

 • opinie podatkowe
 • wnioski o wydanie interpretacji
 • pisma w postępowaniach podatkowych i sądowych (skargi, odwołania i tym podobne)

Podstawową różnicą względem stałego doradztwa podatkowego jest model współpracy. W przypadku usług doradczych świadczonych doraźnie razem ustalamy stały budżet na określone aktywności (np. sporządzenie opinii podatkowej) lub płacą Państwo za rzeczywisty czas pracy naszych specjalistów w danym miesiącu według ustalonej wcześniej stawki godzinowej. Doradztwo nie wiąże się ze stałym zobowiązaniem dla Państwa.

 

Krok 1

Zwracają się do nas Państwa z zapytaniem drogą mailową bądź telefoniczną.

Krok 2

Potwierdzamy odbiór zapytania, upewniamy się, że dobrze rozumiemy Państwa potrzeby i przedstawiamy Państwu naszą ofertę obejmującą zakres usługi doraźnego doradztwa podatkowego, jaką w odpowiedzi na nie możemy dla Państwa wykonać. Określamy także czas potrzebny na jej realizację i wycenę.

Krok 3

Po uzgodnieniu warunków współpracy wnikliwie analizujemy Państwa zapytanie, zestawiamy jego przedmiot z aktualnymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem, w razie potrzeby konsultujemy się także z odpowiednimi instytucjami. Następnie na tej podstawie przygotowujemy dla Państwa poradę bądź odpowiedni dokument w postaci opinii, wniosku czy innego rodzaju pisma.

Krok 4

Przekazujemy Państwu efekt naszej pracy, a w razie potrzeby omawiamy poszczególne zagadnienie podczas spotkania czy telekonferencji.

Audyt podatkowy          Wysyłam zapytanie

Dzięki audytowi Państwa firmy identyfikujemy ewentualne ryzyka, jak i obszary optymalizacji. To działanie pozwala wykryć nie tylko nieprawidłowości czy zaległości podatkowe, ale też poprawić cash-flow, wskazać możliwe oszczędności czy nadpłaty. W wyniku audytu wielu naszych Klientów mogło również uprościć swoje rozliczenia i skrócić czas potrzebny na sporządzanie deklaracji podatkowych. Przeprowadzany przez nas audyt obejmuje w szczególności:

 • analizę kluczowych dla Państwa, zasygnalizowanych nam zagadnień
 • standardowych transakcji sprzedażowych i zakupowych dotyczących podstawowego obszaru działalności spółki
 • przegląd transakcji niestandardowych
 • standardowych kwestii w zakresie CIT i VAT

Zakres i formę audytu dopasowujemy każdorazowo do Państwa potrzeb. Możemy go dla Państwa zrealizować w jednym z następujących wariantów:

 • pełny audyt – obejmuje kompleksowe badanie rozliczeń podatkowych na bazie szerokiej próby dokumentów;
 • skrócony przegląd (quick scan) – jest ukierunkowany na identyfikację kluczowych ryzyk lub wskazanych obszarów (przykładowo rozliczenia VAT według nowych przepisów); realizujemy go dla tych Klientów, którzy nie mają czasu lub budżetu na pełen audyt
 

Krok 1

Po uzgodnieniu warunków współpracy przesyłamy Państwu kwestionariusz podatkowy i listy wymaganych dokumentów.

Krok 2

Dogłębnie analizujemy dostarczone przez Państwa materiały.

Krok 3

Część audytu przeprowadzamy w Państwa siedzibie. Podczas tej wizyty analizujemy wcześniej przygotowane próbki dokumentów (dokumenty księgowe, konta, umowy, deklaracje i tym podobne), rozmawiamy także z osobami prowadzącymi księgi. Analizujemy wszystkie zebrane materiały, a następnie przygotowujemy raport zawierający podsumowanie wniosków z całego przeglądu wraz z rekomendacjami.

Krok 4

Wynik audytu omawiamy z Państwem podczas spotkania w siedzibie Państwa firmy.

Dedykowane szkolenia          Wysyłam zapytanie

Każde nasze szkolenie jest „szyte na miarę” i prowadzone przez praktyka lub praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Tematyka może obejmować bardziej standardowe kwestie, jak na przykład zmiany w przepisach, ale też wskazane przez Państwa zagadnienia prawa podatkowego. Nasze szkolenia mają interaktywny i warsztatowy charakter. Nie tylko przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje i obowiązujące przepisy, ale też wspólnie je analizujemy i dyskutujemy. Po zakończonych warsztatach przekazujemy też Państwu przygotowane w przejrzysty i użyteczny sposób pisemne podsumowanie wybranych zagadnień, które poruszaliśmy. Indywidualnie uzgadniamy nie tylko zakres tematyczny szkolenia, ale i jego czas trwania, termin, koszt oraz miejsce – możemy zorganizować je w siedzibie Państwa bądź naszej firmy.

 

Krok 1

Ustalamy z Państwem zakres tematyczny szkolenia, a także kwestie organizacyjne.

Krok 2

Przygotowujemy i przedstawiamy Państwu listę zagadnień, których omówienie rekomendujemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełniacie Państwo agendę szkolenia o zagadnienia szczególnie dla Państwa istotne.

Krok 3

Biorąc pod uwagę zasygnalizowane przez Państwa kwestie, opracowujemy szczegółowy scenariusz szkolenia i przygotowujemy się do niego.

Krok 4

Wynik audytu omawiamy z Państwem podczas spotkania w siedzibie Państwa firmy.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym          Wysyłam zapytanie

Ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za nowymi obowiązkami podatkowymi. Prawidłowa adaptacja zmian w firmie jest jednak niezwykle istotna, ponieważ od niej zależy poziom ryzyka podatkowego, które może wiązać się z błędną implementacją przepisów, niewypełnieniem obowiązków lub pomyłkowym zaniżeniem zobowiązania podatkowego i poniesieniem z tego powodu sankcji, np. zapłaty odsetek czy kar przewidzianych w polskim KKS. Nowe przepisy niosą za sobą nową odpowiedzialność, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla spółki, jak i osób zarządzających staje się priorytetem, ale stanowi również wyzwanie. Mnogość i zawiłość obecnych  zmian podatkowych powoduje bowiem, że minimalizacja ryzyka podatkowego powinna być oparta o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Z chęcią pomożemy w maksymalizacji bezpieczeństwa podatkowego w Państwa firmie m.in. w zakresie:

 • Wdrożenia procedur MDR,
 • Audytu MDR,
 • Procedury weryfikacji dostawców na gruncie VAT,
 • Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • Odpowiedzialności KKS.

 

Wsparcie dla biznesu: Ukraina Point         

Współpraca z kontrahentami z Ukrainy, rozpoczęcie lub rozwój biznesu na Ukrainie dziś bardziej niż kiedykolwiek wymagają odpowiedniego wsparcia profesjonalnego. Sytuacja na Ukrainie, a co za tym idzie – klimat biznesowy i ustawodawstwo – zmieniają się dynamicznie. Realizowane są różne projekty inwestycyjne, funkcjonują i ulegają zmianom „preferencyjne” reżimy podatkowe.

Warto zdawać sobie sprawę z tych wszystkich zmian, aby odpowiednio planować działania biznesowe na rynku ukraińskim, a następnie skutecznie je realizować. Oferujemy swoje wsparcie w tym kierunku.

 

W czym możemy pomóc?          Wysyłam zapytanie

Doradztwo w kwestiach prawno-podatkowych.

Pomożemy zrozumieć wymogi prawne dotyczące współpracy z ukraińskimi kontrahentami oraz zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Przekażemy rekomendacje uwzględniając aktualne przepisy, a także praktykę organów państwowych.

Wsparcie w założeniu biznesu na Ukrainie.

Pomożemy wybrać optymalny model biznesowy dla prowadzenia działalności na Ukrainie, w szczególności zapewnimy wsparcie prawne przy procedurach rejestracji firm na Ukrainie lub restrukturyzacji biznesu.

Wsparcie w prowadzeniu biznesu na Ukrainie.

Pomożemy w pokonywaniu bieżących wyzwań biznesowych. Oferujemy m.in. wsparcie prawne podczas relacji z kontrahentami, reprezentowanie interesów Państwa przed organami państwowymi oraz wsparcie w sporach sądowych.

Z kim współpracujemy?

Aby zapewnić opisane powyżej wsparcie, mamy w swoim zespole adwokata z Ukrainy, Tetianę Startsevą.

Współpracujemy także z kancelarią prawniczą z Kijowa „Deshunin i Wspólnicy”.