Contact us

  ABC Tax Sp. z o.o.
  ABC Transfer Pricing Sp. z o.o. Sp. k.

  ul. Paderewskiego 6/7
  61-770 Poznań

  ABC TAX SP. Z O.O. SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy: 0000335640, NIP 7781465156; REGON 301187652; Kapitał zakładowy 50.000PLN

  ABC TRANSFER PRICING SP. Z O.O. SP. K.

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy: 0000668212, NIP 7831755650; REGON 366782683