Contact us

    ABC Tax Sp. z o.o.

    ul. Paderewskiego 6/7
    61-770 Poznań

    ABC TAX SP. Z O.O. SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

    Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy: 0000335640, NIP 7781465156; REGON 301187652; Kapitał zakładowy 50.000PLN