Kontakt

ABC Tax Sp. z o.o.
ABC Transfer Pricing Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Paderewskiego 6/7
61-770 Poznań

Biuro w Łodzi:      
                                       

al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź

ABC TAX SP. Z O.O. SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy: 0000335640, NIP 7781465156; REGON 301187652; Kapitał zakładowy 50.000PLN

ABC TRANSFER PRICING SP. Z O.O. SP. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy: 0000668212, NIP 7831755650; REGON 366782683