CIT-TP już nie zwalnia z ORD-U – Alert podatkowy 1/2020
0 (0)

20.01.2020

ORD-U to informacja o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Dotychczas podatnicy składający CIT-TP byli zwolnieni z obowiązku składania takiej informacji, jednak od tego roku nastąpiła zmiana (plik pdf).

Brak zwolnienia

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych zmieniły obowiązek składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP wprowadzając w jego miejsce formularz TP-R. Ponadto przepis o zwolnieniu z przekazywania informacji ORD-U w przypadku złożenia CIT-TP został uchylony.

W związku z tym podatnicy, którzy wcześniej nie składali ORD-U ze względu na wypełnienie deklaracji CIT-TP, powinni w tym roku rozważyć czy taki obowiązek po ich stronie występuje. Bez znaczenia jest tu fakt raportowania za pomocą TP-R.

Termin na złożenie ORD-U wynosi 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego, zatem większość podatników powinna złożyć ORD-U za 2019 r. do końca marca 2020 r.

Kto powinien składać ORD-U?

Obowiązek złożenia ORD-U występuje w przypadku zawarcia umowy z nierezydentem, gdy:

  1. pomiędzy stronami umowy występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania, gdzie udział wynosi co najmniej 5%, a suma należności lub zobowiązań wynikająca z umów z danym nierezydentem przekracza 300 000 EUR;
  2. nierezydent będący stroną umowy posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, a jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Formularz ORD-U dostępny jest tutaj: https://www.podatki.gov.pl/media/4229/ord_u-0509.pdf

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu – biuro@abctax.com.pl .

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *