Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r. Jak się przygotować?
0 (0)

12.05.2020

 

Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r. dla wszystkich

Jak się przygotować?

Od 01.07.2020 r. dotychczasowe deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz plik JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczenia miesięczne i kwartalne). Nowa struktura będzie obejmowała deklarację oraz ewidencję VAT i będzie przesyłana elektronicznie w terminie do złożenia deklaracji. Na co zwrócić największą uwagę?

 

Nowa struktura dla wszystkich już od 1 lipca

Pierwotnie nowa struktura miała być obligatoryjnie przesyłana:

 • przez tzw. „dużych przedsiębiorców” od 01.04.2020 r.,
 • przez pozostałych podatników od 01.07.2020 r. (mogli oni jednak dobrowolnie rozpocząć przesyłanie nowej struktury przed tą datą).

W związku z epidemią COVID-19 obowiązek przesyłania nowej struktury dla wszystkich podatników został przesunięty na 01.07.2020 r.

 

Oznaczenia towarów i usług

Szczegółowy zakres danych zawartych w nowym pliku JPK został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. („Rozporządzenie JPK”, dostępne tutaj).

Zgodnie z Rozporządzeniem JPK, ewidencja VAT po stronie podatku należnego powinna  zawierać oznaczenia identyfikujące sprzedawane towary i usługi. Zostały one ujęte w 13 grup. Oznaczenia przewidziano m.in. dla dostaw napojów alkoholowych (oznaczenie „01”), benzyny („02”), wyrobów tytoniowych („04”), odpadów („05”), wybranych urządzeń elektronicznych („06”), budynków, budowli i gruntów („10”), świadczenia wybranych usług niematerialnych („12”), usług transportowych („13”).

 

Oznaczenia transakcji

W nowym pliku JPK będą również umieszczane oznaczenia ze względu na typ niektórych transakcji,  m.in. ze względu na powiązania między dostawcą a nabywcą, albo ze względu na specjalną procedurę rozliczenia podatku VAT:

 • istnienie powiązań – oznaczenie „TP”,
 • transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”,
 • dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – oznaczenie „SW”,
 • podatek naliczony z tytułu importu towarów – oznaczenie „IMP”.

 

Uwaga na oznaczenia split-payment (MPP)

Wprowadzenie powyższych oznaczeń, w szczególności „MPP”, może oznaczać konieczność bardziej szczegółowej analizy poszczególnych transakcji. Oznaczenie „MPP” powinno się bowiem znaleźć w nowym JPK także w przypadku, gdy faktura spełniająca warunki do objęcia jej obowiązkowym MPP nie zawiera wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. I odwrotnie, jeżeli faktura nie spełnia warunków do objęcia jej obowiązkowym MPP, ale mimo to umieszczono na niej wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” to w nowym pliku JPK nie powinna być ona oznaczana jako „MPP”. Błędy w tym zakresie mogą rodzić dla Państwa sankcje finansowe i KKS.

 

Oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupu

Ewidencja VAT będąca częścią nowego pliku JPK będzie również zawierała oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupu. W części dotyczącej podatku należnego będą to:

 • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
 • „WEW” – dokument wewnętrzny,
 • „FP” – faktura, która dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (tzw. faktura do paragonu).

W części dotyczącej podatku naliczonego będą to:

 • „VAT_RR” – faktura VAT RR (faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego),
 • „WEW” – dokument wewnętrzny,
 • „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń.

 

Uwaga na paragony z NIP

Warto zwrócić uwagę na sposób wykazywania w nowym JPK sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej w kontekście paragonów o wartości brutto do 450 zł (albo 100 euro) z umieszczonym na nich NIP nabywcy.

Co do zasady, sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej należy wykazać w ewidencji w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Zgodnie ze stanowiskiem MF, paragon fiskalny do kwoty 450 zł/100 euro brutto, zawierający NIP nabywcy oraz dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku, stanowi tzw. fakturę uproszczoną. W konsekwencji taki paragon powinien być wykazywany w ewidencji VAT odrębnie – tak jak „zwykłe” faktury. Jednak, w związku ze stwierdzonymi problemami, które mogą pojawić się przy ich odrębnym wykazywaniu w ewidencji VAT oraz w celu uproszczenia obowiązków administracyjnych, obowiązek ten został odroczony do 31.12.2020 r. Tak więc, do końca 2020 r. paragony fiskalne z NIP nabywcy uznane za tzw. faktury uproszczone mogą być wykazywane w JPK_V7M / JPK_V7K po stronie podatku należnego jako zbiorcza informacja z ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 

Należy się przygotować

Przed wejściem w życie ww. przepisów warto upewnić się, że Państwa systemy księgowe są gotowe na te wymogi, a Państwa zespoły księgowe odpowiednio przeszkolone w zakresie nowych obowiązków.

MF opublikowało „Broszurę informacyjną dot. struktury JPK_VAT z deklaracją” (dostępna tutaj).

Aktualne wersje struktur JPK dostępne są tutaj.

 

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli to zagadnienie Państwa interesuje, zapraszamy do kontaktu

biuro@abctax.com.pl

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *